Historisk arkiv

Høringsmøte i Sarpsborg om tater-/romaniutvalgets rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vi ønsker velkommen til høringsmøte om tater-/romaniutvalgets rapport, 6. april på Grålum, Sarpsborg.

Regjeringen ønsker innspill fra så mange som mulig i oppfølgingen av tater-/romaniutvalgets rapport om politikken overfor romanifolket/taterne fra 1800-tallet og fram til i dag.

I tillegg til ordinær høring blir det arrangert høringsmøter på ulike steder i landet. Vi inviterer nå til høringsmøte i Sarpsborg:

Tid: 6. april kl. 17.00
Sted: INSPIRIA science center, Bjørnstadveien 16 , Grålum

På møtet vil departementet orientere om utvalgets funn og om hvordan høringsprosessen foregår. Det blir mulighet for enkeltpersoner til å komme med muntlige innspill i møtet – eller direkte til representant fra departementet etter møtet. Vi byr på en enkel servering.

Tater-/romaniutvalgets rapport er sendt ut på bred høring, både til organisasjoner, statlige og kommunale etater og andre berørte instanser – i tillegg til enkeltpersoner som har vært i kontakt med departementet.

Vi ønsker alle velkommen!