Historisk arkiv

Nyheter

Høringsmøter om tater-/romaniutvalgets rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi ønsker velkommen til det første høringsmøtet om tater-/romaniutvalgets rapport, 13. januar i Drammen. Jeg håper å møte mange fra romanifolket/taterne der, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen ønsker innspill fra så mange som mulig i oppfølgingen av tater-/romaniutvalgets rapport om politikken overfor romanifolket/taterne fra 1800- tallet og fram til i dag.

Tater-/romaniutvalgets rapport er sendt ut på bred høring, både til organisasjoner, statlige og kommunale etater og andre berørte instanser – i tillegg til enkeltpersoner som har vært i kontakt med departementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil arrangere åpne høringsmøter på forskjellige steder i landet, for å nå flest mulig. På høringsmøtene får alle mulighet til å gi muntlige innspill. Departementet tar også imot muntlige innspill fra enkeltpersoner rett etter møtene. 

Første høringsmøte arrangeres i Drammen, 13. januar 2016.

Tid: 17.30 til 20.00
Sted: Cafe Papirbredden, Grønland 58.

Møtet starter med et kulturelt innslag og en lett servering. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil innlede møtet. Utvalgsleder Knut Vollebæk og sekretariatsleder Ingvill Thorson Plesner vil også delta for å fortelle om utvalgets funn. En representant fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil informere om selve høringsprosessen.

På møtet vil det bli lagt opp til gruppesamtaler blant deltakerene. Forslag fra gruppene vil bli notert som høringsinnspill.

Øvrige møter

Fra januar til april arrangerer departementet tilsvarende høringsmøter på følgende steder. Møtene vil bli annonsert i lokalpresse, og på regjeringen.no.

 • Sandefjord (Vestfold) 21. januar
  Sted: Bystyresalen i Sandefjord rådhus, Sandefjordsveien 3
 • Bergen (Hordaland) 28. januar
  Sted: Kantinen i Bergen rådhus, Rådhusgaten 10
 • Hamar (Hedmark) 16. februar kl. 17.00
  Sted: Clarion Hotel Astoria, Torggata 23
 • Elverum (Hedmark) 17. februar kl. 17.00
  Sted: Festsalen i Elverum rådhus, Storgata 18 
 • Gjøvik (Oppland) 18. februar kl. 17.00
  Sted: Quality Hotel Strand, Strandgaten 15
 • Stavanger (Rogaland) 9. mars kl. 17.00
  Sted: Folkets hus, Sal 1, Løkkeveien 22
 • Kristiansand (Vest-Agder) 14. mars
  Sted: Thon hotel Kristiansand, Markens gate 39
 • Sarpsborg (Østfold) 6. april
  Sted: INSPIRIA science center
 • Trondheim (Sør-Trøndelag) 20. april 
  Sted: Trondheim bibliotek, Peter Egges plass 1