Høringsmøter i Hedmark og Oppland om tater-/romaniutvalgets rapport

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg håper å møte mange på høringsmøtet om tater/romaniutvalgets rapport i Hamar 16. februar, sier statssekretær Anne Karin Olli. Departementet arrangerer også høringsmøter i Elverum 17. februar og i Gjøvik 18. februar.

Regjeringen ønsker innspill fra så mange som mulig i oppfølgingen av tater-/romaniutvalgets rapport om politikken overfor romanifolket/taterne fra 1800- tallet og fram til i dag.

I tillegg til ordinær høring arrangerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet høringsmøter på ulike steder i landet. Vi inviterer nå tre nye høringsmøter:

Hamar:

Tid: 16. februar kl. 17.00
Sted: Clarion Hotel Astoria, Torggata 23

Møtet starter med en lett servering og et musikalsk innslag av Viola Karlsen. Statssekretær Anne Karin Olli innleder møtet, og departementet vil orientere om høringsprosessen. Sekretariatsleder i tater-/romaniutvalget, Ingvill Thorson Plesner, vil orientere om utvalgets funn.

Elverum:

Tid: 17. februar kl. 17.00
Sted: Festsalen i Elverum rådhus, Storgata 18

Møtet starter med en lett servering og musikalsk innslag av Viola Karlsen. Departementet vil orientere om høringsprosessen og kort om utvalgets funn.

Gjøvik

Tid: 18. februar kl. 17.00
Sted: Quality Hotel Strand, Strandgaten 15

Møtet starter med en lett servering og musikalsk innslag av Hilmar "Bussi" Karlsen-Rosenberg. Departementet vil orientere om høringsprosessen og kort om utvalgets funn.

Om høringsmøtene

På alle møtene vil det bli lagt opp til gruppesamtaler blant deltakerne. Forslag fra gruppene vil bli notert som høringsinnspill.

Det blir også mulighet for enkeltpersoner til å komme med muntlige innspill i møtet – eller direkte til en representant fra departementet etter møtet.

Tater-/romaniutvalgets rapport er sendt ut på bred høring, både til organisasjoner, statlige og kommunale etater og andre berørte instanser – i tillegg til enkeltpersoner som har vært i kontakt med departementet.

Vi ønsker alle velkommen!