Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

HVL og UiB får 20 millionar til styrking av kvalitet og samarbeid

Høgskulen på Vestlandet (HVL) får 15 millionar kroner til arbeidet for å styrke kvaliteten etter samanslåinga. Universitetet i Bergen (UiB) får 5 millionar kroner til same føremål.

– Fusjonar gir mange moglegheiter, men er ressurskrevjande å gjennomføre. Difor bidreg regjeringa med ekstra pengar både til Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen, seier forskings- og høgare utdanningsminister, Iselin Nybø.

HVL blei oppretta 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund blei slått saman. Til saman har HVL fem studiestader i Bergen, Førde, Sogndal, Haugesund og Stord.

1. januar 2017 slo også UiB og Kunst- og designhøgskulen i Bergen seg saman.

Regjeringen har i fleire rundar bidrege med pengar som går til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og samanslåing (SAKS) for å styrke kvalitetsutviklinga i universitets- og høgskulesektoren.

Strukturreformen førte til at Noreg gjekk frå 33 statlige universitet og høgskular til 21. Det er ein omfattande reform som har gitt færre, men sterkare institusjonar.

– Vi har høge ambisjonar for HVL og UiB. Større og meir robuste fagmiljø styrker institusjonane. Det gjer oss også meir attraktive for internasjonale studentar og forskarar, seier Nybø.

Til toppen