Historisk arkiv

Struktur i høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ba i strukturmeldingen høyskolene og universitetene finne partnere de kan fusjonere med. Strukturendringene legger til rette for å heve kvaliteten.

I strukturmeldingen ble flere sammenslåinger beskrevet. Følgende sammenslåinger er til nå gjennomført:

  • På Østlandet har Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT) slått seg sammen med virkning fra 1. januar 2016. Den nye institusjonen heter Høgskolen i Sørøst-Norge.
  • Norges teknisk naturvitenskapelig universitet (NTNU), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Ålesund (HiÅ) og Høgskolen i Gjøvik (HiG) vedtok sammenslåing til et flercampusuniversitet. Fra 1. januar 2016 omfatter nye NTNU de tidligere høyskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund, i tillegg til NTNU.
  • I Nord-Norge har Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Høgskolen i Narvik (HiN) og Høgskolen i Harstad (HiH) slått seg sammen. Nye Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet ble opprettet 1. januar 2016.
  • Universitetet i Nordland (UiN), Høgskolen i Nesna (HiNe) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) slo seg sammen med virkning fra 1. januar 2016.
  • Også private høyskoler har tatt regjeringens oppfordring om konsentrasjon for kvalitet på alvor. Misjonshøgskolen, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Diakonhjemmet høgskole heter fra 1. januar 2016 VID vitenskapelige høgskole, og har studiesteder i fire byer.
  • Høgskolen i Oslo og Akershus har med virkning fra 1. januar 2016 innlemmet NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) og SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) i sin virksomhet.

I lys av strukturendringene i universitets- og høyskolesektoren er studentsamskipnadene omorganisert slik at studenter på samme institusjon kan forholde seg til samme studentsamskipnad.

Last ned kartet i pdf-format

kart

Følg saken