Høring om endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven.

Departementet foreslår at ekstern styreleder og ansatt rektor skal være hovedmodellen for styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler. I tillegg foreslår departementet andre endringer i bestemmelser om flertallskrav ved visse styrevedtak, endringer i fylkeskommunens adgang til å oppnevne eksterne styremedlemmer til statlige høyskoler og endring i styrenes kompetanse til å fastsette egen godtgjørelse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2015

Følg saken Veien mot ny struktur