Historisk arkiv

Struktur i høyere utdanning: Kartet er ikke klart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

-Vi er i gang med et stort arbeid for å styrke kvaliteten i høyere utdanning og sterkere forskningsmiljøer over hele landet. Det vil bli færre institusjoner i universitets- og høyskolesektoren enn i dag, men antallet er ikke bestemt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Klassekampen hadde i dag en sak om at antall høyskoler kan bli halvert etter at regjeringens reform i høyere utdanning er gjennomført. Dette er en spekulasjon som står for Klassekampens regning. NTB har også omtalt saken og den er gjengitt i mange norske medier. Hovedinntrykket som etterlates er at regjeringen har bestemt seg for å halvere antallet høyskoler og det med tvang. Dette stemmer altså ikke. 

- Vårt mål er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning. Et eksempel er at vi har varslet en betydelig styrking av lærerutdanningen. Flere av dagens høyskoler vil ha problemer med å innfri disse kravene alene og må slå seg sammen med andre institusjoner for å realisere kunnskapssamfunnet og kunne bidra til løse de store samfunnsutfordringene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Det er derfor ikke tvil om at det vil bli færre institusjoner enn i dag, men antallet er altså ikke klart. Regjeringen har bedt høyskoler og universitetene om å finne partnere de kan fusjonere med for å kunne levere kvaliteten som kreves i årene fremover. 

Mange gode innspill

-Vi har fått mange gode innspill fra høyskoler og universiteter, og flere ser at de er for små og sårbare til å stå alene. De aller fleste styrene har gitt oss konstruktive forslag og flere foreslår fusjoner, sier Røe Isaksen. 

Kunnskapsministeren fastholder at enkelte institusjoner som er for små og sårbare til å stå alene må slås sammen med andre for å bli sterke nok. 

- Dagens organisering gir ikke den kvaliteten vi trenger i morgen. Vi vil gjøre alle regioner i stand til å møte fremtidens krav. Endringene er spesielt viktig for at universiteter og høyskoler skal bidra til å styrke verdiskapingen over hele landet, sier Røe Isaksen. 

Nødvendig endring

Universiteter og høyskoler blir viktigere enn noen gang for å realisere regjeringens ambisjoner for kunnskapssamfunnet og for å bidra til god omstilling i norsk økonomi.

For universiteter og høyskoler innebærer dette at kvaliteten i utdanning, forskning og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor må styrkes.

- Hvis vi skal sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden, må Norge ha høyere utdanning og forskning med høyere kvalitet enn i dag. Det avhenger av at vi må legge en struktur for morgendagens kunnskapssamfunn, sier Røe Isaksen.

Den nye strukturen i høyere utdanning vil presenteres i en melding til Stortinget i vår. I meldingen vil regjeringen også se på finansiering av sektoren og flere andre virkemidler for å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning.