Historisk arkiv

UiT – Norges arktiske universitet og Samisk høgskole får penger til bedre kvalitet og tettere samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) får 15 millioner kroner til arbeidet for å styrke kvaliteten. I tillegg får UiT – Norges arktiske universitet og Samisk høgskole (SH) 7 millioner kroner som skal brukes til samarbeid om administrative funksjoner og IKT.

– Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Harstad og UiT – Norges arktiske universitet ble ett universitet i 2016. En slik fusjon gir mange muligheter, men den krever også ressurser. Derfor bidrar regjeringen med ekstra penger til UiT – Norges arktiske universitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Strukturreformen førte til at Norge gikk fra 33 statlige universiteter og høyskoler til 21. Det er en omfattende reform som har gitt  færre, men sterkere institusjoner. Regjeringen har i flere runder bidratt med penger som går til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS) for å styrke kvalitetsutviklingen i universitets- og høyskolesektoren.

Samarbeid mellom UiT og SH
Som en del av dette SAKS-arbeidet, får UiT – Norges arktiske universitet og Samisk høgskole 7 millioner kroner som skal brukes til et samarbeid om administrative funksjoner og IKT.

– Vi ønsker velkomment et tettere og mer omfattende samarbeid mellom UiT – Norges arktiske universitet og SH, og det er bakgrunnen for at de får pengene, sier Nybø.

I tillegg får Norges arktiske studentsamskipnad og Studentsamskipnaden i Indre Finnmark en million kroner som skal brukes i et arbeid for å utrede et tettere samarbeid mellom de to samskipnadene.