Historisk arkiv

Store endringer i universitets- og høyskolesektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra 1. januar 2016 har en rekke høyskoler og universiteter slått seg sammen. Målet med endringene er bedre kvalitet i høyere utdanning og forskning.

– Kartet i universitets- og høyskolesektoren tegnes nå på nytt. De sammenslåingene vi nå ser legger til rette for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning, noe som er helt avgjørende for at Norge skal klare den omstillingen som kreves de neste årene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Bilde fra markeringen ved NTNU Gjøvik
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var til stede ved markeringen av nye NTNU i Gjøvik.

Endringer i universitets- og høyskolesektoren fra 1. januar 2016

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Sammenslåing av Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitetet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. 

Nord universitet. Sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Sammenslåingav NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund.  

Høgskolen i Sørøst-Norge. Sammenslåing av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark. 

VID vitenskapelige høgskole. Sammenslåing av de private institusjonene Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien, Diakonhjemmet høgskole og Misjonshøgskolen. 

Endringer for studentsamskipnadene

Som følge av endringene i universitets- og høyskolesektoren, gjennomføres det fra 1. januar 2016 også endringer i organiseringen av studentvelferden i Norge: 

Studentsamskipnaden i Trondheim. Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Oppland, avd. Gjøvik, Studentsamskipnaden for Sunnmøre, avd. Ålesund og Studentsamskipnaden i Trondheim. 

Norges arktiske studentsamskipnad. Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Nordland, avd. Narvik og Norges arktiske studentsamskipnad. Studentsamskipnaden i Harstad ble slått sammen med Norges arktiske studentsamskipnad fra 1. juli 2015. 

Nord studentsamskipnad. Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Nordland, avd. Bodø, Studentsamskipnaden i Nesna og Studentsamskipnaden i Nord- Trøndelag.   

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Telemark og Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold. 

Videre prosess

Departementet vil fortsette dialogen med universitetene og høyskolene på Vestlandet. Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund utreder grunnlaget for en sammenslåing. Parallelt med dette er det dialog mellom Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Volda om grunnlaget for enda tettere samarbeid enn i dag eller en mulig sammenslåing. Høgskolen i Volda og Universitetet i Bergen har også dialog om grunnlaget for tettere samarbeid. 

Høyskolene i Lillehammer, Molde og Volda har pekt på en formalisert allianse som en mulig ramme for videre samarbeid. Departementet hadde et møte med høyskolene om dette i oktober 2015, og det er avtalt et nytt møte i januar 2016. Departementet har bedt om at høyskolene i forkant av møtet sender et skriftlig innspill som tydeliggjør og konkretiserer hvordan en eventuell alliansemodell vil kunne heve kvaliteten på utdanning og forskning ved de tre institusjonene. Departementet har også bedt høyskolene beskrive alternativer til en allianse for å nå målet. 

I stortingsmeldingen om strukturen i universitets- og høyskolesektoren ble det vist til forslag om at Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) og Norges musikkhøgskole (NMH) bør se på mulige gevinster av en konsolidering av de kunstfaglige institusjonene i Oslo. Departementet har bedt institusjonene om forslag til mandat for å utrede dette nærmere, og vil ha videre dialog med dem om dette. 

Endringer i universitets- og høyskolesektoren fra 1. januar 2016

Kartet i stor størrelse (pdf)