Innspill til arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber universiteter og høyskoler om innspill til arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren.

Bakgrunnen for oppdragsbrevet til universiteter og høyskoler er at regjeirnge vil legge frem en melding til Stortinget om struktur i universitets- og høyskolesektoren våren 2015. Målet er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning. I arbeidet vil Kunnskapsdepartementet ta utgangspunkt i sektorens resultater i utdanning og forskning, vurdering av robusthet i fagmiljøene og krav om rimelig grad av kostnadseffektivitet.

Brev til institusjonene