Historisk arkiv

Fra 33 til 21 statlige universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Høyskolene i Hedmark og Lillehammer slår seg sammen fra nyttår under navnet Høgskolen i Innlandet. – Med denne fusjonen faller svært mange brikker på plass i det som er den største reformen i universitets- og høyskolesektoren på over 20 år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Styrene ved de to høyskolene vedtok å gå for fusjon 28. september, og nå gir regjeringen grønt lys.

− Sammenslåingen vil gjøre det enklere å bygge videre på styrkene til de eksisterende høyskolene. Den nye høyskolen vil være bedre rustet til å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt – både om studentene og om forskningsmidlene, sier Røe Isaksen.

– Høyskolen får også en størrelse som gjør det lettere å være en betydelig regional aktør og en attraktiv samarbeidspartner. På innlandet har de dessuten mål om å få universitetsstatus, og det er et mål jeg støtter, sier han.

Vellykket reform

Fusjonen i innlandet er hittil siste skritt etter at regjeringen la frem stortingsmelding 18 Konsentrasjon for kvalitet i mars 2015. Hensikten med strukturreformen er å samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler.

En rekke institusjoner har slått seg sammen over hele landet. 33 statlige institusjoner har blitt til 21. I tillegg har fire private høyskoler slått seg sammen til VID vitenskapelig høgskole.

– Universitetene og høyskolene har tatt den utfordringen vi ga dem og vist vilje til å gjøre nødvendige endringer. Med færre, men sterkere institusjoner kan vi legge grunnlaget for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Dette er helt avgjørende for at Norge skal klare den omstillingen som kreves de neste årene, sier Røe Isaksen.

Én studentsamskipnad

For å fremme en enhetlig organisering av studentvelferden ved Høgskolen i Innlandet skal Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark fra 1. januar 2017 organiseres som én virksomhet. Den nye studentsamskipnaden får navnet Studentsamskipnaden i Innlandet.

– Vi mener at én felles studentsamskipnad er best mulig rustet til å fortsette arbeidet med å gi studentene gode velferdstjenester, sier Røe Isaksen.

kart