Historisk arkiv

Ny struktur i høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag møter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ledelsen ved alle Norges universiteter og høyskoler i Bergen. Der vil han gi en statusrapport for arbeidet med ny struktur i høyere utdanning.

Universitetene og høyskolene har kommet med sine innspill til stortingsmeldingen om ny struktur i høyere utdanning som skal legges fram til våren. Målet er høyere kvalitet i studietilbudene og sterkere fagmiljøer. Et viktig virkemiddel er færre, men større høyere utdanningsinstitusjoner.

-Innspillene er gjennomarbeidet, gode og viktige for den videre prosessen. Samtidig peker de ikke alltid i samme retning. Regjeringen må tenke helhet og legge grunnlaget for en struktur som gir god kvalitet og solide fagmiljøer, sier Røe Isaksen.

I stortingsmeldingen vil det framtidige universitets- og høgskolelandskapet beskrives. Noen institusjoner har imidlertid funnet hverandre og er klare for å gå i gang med samtaler om sammenslåing. Regjeringen kommer til å støtte sammenslåingene økonomisk.

Neste steg
Høgskolen Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark er klare for å jobbe for å slå seg sammen. Det samme gjelder Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund. Regjeringen stiller seg positiv til disse fusjonsforslagene.

I Nord-Norge vil det bli to universiteter og Samisk høgskole, og diskusjonen nå går om høgskolenes plass. På Vestlandet fra Bergen til Molde har høgskolene spilt inn ulike forslag til framtidig struktur. Kunnskapsdepartementet kommer til å invitere alle disse høgskolene til et møte i desember for å diskutere videre prosess.

Står alene
Noen av de store og noen av de spesialiserte institusjonene – blant andre Universitetet i Oslo og Norges handelshøyskole – foreslår å stå alene i fremtiden. De fleste av disse vil kunne sikre høy kvalitet og robuste fagmiljøer på egenhånd.

Noen av de relativt små institusjonene ønsker ikke fusjon eller har ikke funnet en plass i et landskap med færre institusjoner.
– Når flere brikker har falt på plass, vil vi sammen vurdere situasjonen på nytt slik at alle finner en plass i en ny struktur, sier Røe Isaksen.