Historisk arkiv

18 millioner til Nord universitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nord universitet får 18 millioner kroner til arbeidet for å styrke kvaliteten etter sammenslåingen.

– En slik fusjon gir mange muligheter, men den krever også ressurser. Derfor bidrar regjeringen med ekstra penger til Nord universitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har i flere runder bidratt med penger som går til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS) for å styrke kvalitetsutviklingen i universitets- og høyskolesektoren.

Etableringen av Nord universitet er den sammenslåingen som mottar flest såkalte SAKS-midler. 
Strukturreformen førte til at Norge gikk fra 33 statlige universiteter og høyskoler til 21. Det er en omfattende reform som har gitt færre, men sterkere institusjoner.

– Dette er gode nyheter. Vi gjennomfører et omfattende kompetanseløft og store prosjekter knyttet til både studieportefølje og studiestedsstruktur, og pengene vil komme svært godt med i disse prosessene. At vi tildeles mest SAKS-midler av alle fusjonerte institusjoner er en viktig støtte i det utfordrende og spennende arbeidet vi står i, sier rektor ved Nord universitet, Bjørn Olsen.  

­– Vi har høye ambisjoner for Nord universitet. Større og mer robuste fagmiljøer styrker utdanningene, forskningen og gir positive ringvirkninger i regionen. Disse pengene skal bidra til at universitetet og regionen får enda mer igjen for sammenslåingen, sier Nybø.