Historisk arkiv

Penger til bedre kvalitet og tettere samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Høgskolen i Sørøst-Norge får 15 millioner kroner til arbeidet for å styrke kvaliteten etter sammenslåingen.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark ble slått sammen og ble Høgskolen i Sørøst-Norge i 2016.-.

– En slik fusjon gir mange muligheter, men den krever også ressurser. Derfor bidrar regjeringen med ekstra penger til Høgskolen i Sørøst-Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Strukturreformen førte til at Norge gikk fra 33 statlige universiteter og høyskoler til 21. Det er en omfattende reform som har gitt færre, men sterkere institusjoner. Regjeringen har i flere runder bidratt med penger som går til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS) for å styrke kvalitetsutviklingen i universitets- og høyskolesektoren.

­– Vi har høye ambisjoner for Høgskolen i Sørøst-Norge. Større og mer robuste fagmiljøer styrker utdanningene, forskningen og gir positive ringvirkninger i regionen. Disse pengene skal bidra til at Høgskolen og regionen får enda mer igjen for sammenslåingen, sier Nybø.

- Jeg ser frem til at også søknaden fra HSN kommer. Når den gjør det, vil departementet følge den raskt opp, sier Nybø.

NybømedHSN
Personer på bildet, fra venstre: Rune Nilsen, leder for styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Petter Aasen, rektor ved HSN, Nils Kristian Bogen, prorektor HSN, Olav Kasland (V), ordfører i Bø kommune, Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister (V) Foto: Stian Kristoffer Sande/HSN