NOU 2008: 3

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Sett under ett

Sett under ett — Ny struktur i høyere utdanning

Les dokumentet

Følg saken Veien mot ny struktur