NOU 2008: 3

Sett under ett— Ny struktur i høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Regjeringen oppnevnte 24. mai 2006 et utvalg for å utrede den videre utviklingen innenfor høyere utdanning. Med et tidsperspektiv på 10 – 20 år er utvalget bedt om å foreslå tiltak for å sikre at strukturen av universiteter og høyskoler bidrar til å møte samfunnets behov og sikrer en god ressursutnyttelse. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo, 22. januar 2008

Steinar Stjernø

leder

Irene Dahl Andersen

Marianne Andreassen

Peter Arbo

Agneta Bladh

Kirsti Kolle Grøndahl

Marianne Harg

Peter Maassen

Jens Maseng

Ernst Nordtveit

Kathrine Skretting

Katrine Elida Aaland

Sverre Rustad

Sekretariatsleder

Grete Gåra Alvern

Trond Bergene

Mads Gravås

Til forsiden