NOU 2008: 3

Sett under ett— Ny struktur i høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

2 Registrerte studenter, søkning, master- og doktorgrader – tabeller

Tabell 2.1 Antall master- og doktorgrader per institusjon og studiested. Registrerte studenter og primærsøkere per studieplass

Institusjon/studiested Antall registrerte studenter høst 2006 Primærsøker per studieplass Antall mastergrader per 22.05.07 Antall doktorgrader per 22.05.07
  Alle Undervisning ved institusjonen 2002 – 2006 2007    
Universitetet i Agder 7 660 7 565 1,6 1,5 16 5
Kristiansand 5 960 5 865 1,9 1,5 13
Grimstad 1 200 1 200 0,9 0,9 3
Arendal 500 500 2,2 1,5
Universitetet i Stavanger 6 928 6 861 2,4 2,1 29 7
Høgskolen i Akershus 3 093 2 757 1,8 2,0 4
Lillestrøm
Høgskolen i Bergen 5 596 5 462 2,9 2,8 4
Bergen
Høgskolen i Bodø 3 856 3 565 1,3 1,1 10 2
Bodø
Høgskolen i Buskerud 2 630 2 604 1,8 1,8 4
Drammen 691 665 2,3 2,5 1
Hønefoss 1 124 1 124 1,2 1,3 31
Kongsberg 815 815 1,8 1,7
Høgskolen i Finnmark 2 002 1 476 1,0 0,7 2
Alta 1 770 1 260 0,8 0,7 2
Hammerfest 232 216 1,3 0,9
Høgskolen i Gjøvik 1 607 1 570 1,3 1,0 5
Gjøvik
Høgskolen i Harstad 1 228 1 086 1,3 1,1
Harstad
Høgskolen i Hedmark 4 073 3 384 1,3 1,4 6
Hamar 1 490 1 195 1,3 1,9 4
Elverum 1 428 1 219 1,3 1,1 1
Evenstad 142 142 1,2 1,4 1
Rena 1 013 828 1,0 1,2
Høgskolen i Lillehammer 2 921 2 921 1,6 1,4 10
Lillehammer
Høgskolen i Molde 1 726 1 555 1,2 1,2 5 1
Molde
Høgskolen i Narvik 1 045 1 045 0,6 0,5 6
Narvik
Høgskolen i Nesna 942 505 0,5 0,4 2
Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag 3 806 3 704 1,2 1,2 2
Namsos 614 614 1,1 1,0 12
Steinkjer 1 223 1 178 0,7 0,7
Levanger 1 813 1 756 1,3 1,2 1
Stjørdal 156 156 4,2 3,0
Høgskolen i Oslo 11 009 10 963 3,4 3,3 13 1
Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane 2 625 2 428 1,2 1,0 1
Sogndal 1 836 1 773 1,2 1,0
Førde 642 642 1,3 1,1 1
Sandane 3 4
Høgskolen Stord/Haugesund 2 299 2 285 1,4 1,1 1
Stord 1 090 1 090 1,1 1,1 1
Haugesund 1 209 1 195 1,9 1,3
Høgskolen i Sør-Trøndelag 6 160 5 646 2,9 2,7 3
Trondheim
Høgskolen i Telemark 4 872 4 224 1,5 1,7 9
1 440 1 437 1,1 1,7 3
Notodden 1 874 1 475 1,0 1,0 1
Rauland 100 100 1,1 0,7 1
Porsgrunn 1 458 1 212 2,4 2,0 4
Høgskolen i Tromsø 2 585 2 101 2,1 2,0 1
Tromsø
Høgskolen i Vestfold 3 114 3 042 1,3 1,3 5
Borre 1 740 1 740 1,5 1,3 3
Tønsberg 1 374 1 302 1,2 1,6 2
Høgskolen i Volda 2 833 2 445 1,3 1,2 5
Volda
Høgskolen i Østfold 3 580 3 605 1,6 1,5 3
Halden 2 065 2 065 1,2 1,2 3
Fredrikstad 1 187 1 187 2,5 2,6
Sarpsborg 328 328 1,3 0,8
Høgskolen i Ålesund 1 534 1 406 1,5 1,5 2
Ålesund
Samisk høgskole 173 164 0,2 0,1
Kautokeino

1 På mastergrad i utdanningsledelse gis første del av studiet i Drammen og siste del i Hønefoss. Dette gjelder fra høsten 2007. Et godkjent masterstudium er ikke satt i gang.

2 Studiet tilbys også i Levanger.

3 Desentraliserte studietilbud fra andre institusjoner.

4 Tall fra Samordna opptak foreligger ikke.

Tabell 2.2 Master- og doktorgrader per institusjon. Opptakstall, antall uteksaminerte og registrerte studenter

Institusjon/studiested Studium (master/dr.grad) per 22.05.07 Studium opprettet Opptakstall 2006 Antall uteksaminerte vår 2006** Registrerte studenter vår 2007**
Universitetet i Stavanger Philosophiae doctor (ph.d.):
Spesialpedagogikk Per 01.01.05 3 24
Ledelse Sept. 2005 9 1 22
Risikostyring og samfunnssikkerhet Per 01.01.05 11 2 29
Informasjonsteknologi Sept. 2005 4 1 11
Offshoreteknologi Per 01.01.05 12 3 24
Biologisk kjemi Sept. 2005 3 8
Petroleumsteknologi Per 01.01.05 8 5 23
Universitetet i Agder Master (1 år):
Ledelse (erfaringsbasert) 14.12.05 33 30
Master (2 år):
Engelsk litteratur og språk 23.06.04 8 2 22
Idrettsvitenskap 24.03.04 11 5 22
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi – sivilingeniør Per 01.01.03* 31 37 98
Industriell økonomi og informasjonsledelse – sivilingeniør Per 01.01.03* 36 21 71
Informasjonssystemer Per 01.01.03* 13 16 37
Kristendomskunnskap Per 01.01.03* 12 2 21
Matematikkdidaktikk Per 01.01.03* 17 5 36
Nordisk språk og litteratur Per 01.01.03* 10 8 25
Offentlig politikk og ledelse (endret navn 27.09.05) 27.09.05 36 21 87
Pedagogikk (undervisning og læring) 31.08.04 50
Musikkutøving 18.08.03 18 12 33
Økonomi og administrasjon 06.01.04 155 14 117
Psykisk helsearbeid 04.04.05 24
Utviklingsledelse og administrasjon 04.01.05 24
Philosophiae doctor (ph.d.):
Matematikkdidaktikk Per 01.01.03* 4 1 19
Nordisk språkvitenskap og nordisk litteraturvitenskap (endret navn 18.12.04) 18.12.04 3 17
Mobile kommunikasjonssystemer: nettverk, sikkerhet og formelle metoder 16.09.05 2 4
Internasjonal organisasjon og ledelse 16.01.06 10 11
Religion, etikk og samfunn 01.03.07
Høgskolen i Akershus Master (2 år):
Ernæring, helse- og miljøfag Per 01.01.03* 45 2 79
Yrkespedagogikk Per 01.01.03* 37 20 124
Læring i komplekse systemer 15.04.04 38 3 60
Produktdesign 11.12.06
Høgskolen i Bergen Master (2 år):
Dramapedagogikk Per 01.01.03* 17
Musikkpedagogikk Per 01.01.03* 4 16
Samfunnsarbeid 13.03.06 29
Kunnskapsbasert praksis i helsefag 11.10.07
Høgskolen i Bodø Master (2 år):
Havbruk 13.10.04 7 1 14
Praktisk kunnskap Per 01.01.03* 25 13
Politikk og samfunnsendring Ukjent 11 21
Rehabilitering (godkjent av HBOs styre 13.06.05) 13.06.05 23 33
Sosiologi Per 01.01.03* 11 1 20
Sosialt arbeid Per 01.01.03* 39 7 64
Tilpassa opplæring 12.12.06 33 9
Master of Science in Energy Management (fellesgrad med MGIMO, Moskva) Ukjent 17 21
Siviløkonom Per 01.01.03* 183 113 308
Philosophiae doctor (ph.d.):
Bedriftsøkonomi 11.10.02 8 3 28
Sosiologi 07.06.05 7 10
Høgskolen i Buskerud Master (1 år):
Utdanningsledelse 20.02.04 9 31
Master (2 år):
Klinisk helsearbeid 17.01.05 50 147
Økonomi og administrasjon Per 01.01.03* 36 18 114
Helserettet katastrofehåndtering 17.06.05
Høgskolen i Finnmark Master (1 år):
Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring (erfaringsbasert) 15.06.05 27 28
Master (2 år):
Reiseliv Per 01.01.03* 13 3 28
Høgskolen i Gjøvik Master (2 år):
Informasjonssikkerhet 30.11.04 22 3 43
Medieteknikk 17.06.05 7 15
Teknologi – medieteknikk 17.06.05 3 10
Brukersentrert mediedesign 22.08.05
Helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet 18.11.05 23 5
Høgskolen i Harstad Har ikke master.
Høgskolen i Hedmark Master (2 år):
Språk, kultur og digital kommunikasjon 26.09.05 2 3
Tilpasset opplæring 18.04.05 17 36
Kultur- og språkfagenes didaktikk 19.04.05 13 25
Psykisk helsearbeid (erfaringsbasert) 10.01.06 13 6
Anvendt økologi 07.03.06 9 9
Næringsrettet bioteknologi 15.01.07
Høgskolen i Lillehammer Master (2 år):
Velferdspolitikk 10.11.03 6 2 28
Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge 10.11.03 27 75
Film- og fjernsynsvitenskap 27.05.05 9 21
Pedagogikk Per 01.01.03* 24 15 65
Velferdsforvaltning 15.08.05 14 21
Europeisk integrasjon 21.09.05
Spesialpedagogikk 29.11.05 31 30
Innovasjon og næringsutvikling 21.04.06 21 21
Moderne forvaltning 16.10.06
Fjernsynsproduksjon 29.11.06
Høgskolen i Molde Master (1 år):
Anvendt informatikk (erfaringsbasert) 27.09.04 4 4 14
Samferdselsplanlegging Ukjent. (opprettet selv) 11 1
Master (2 år):
Logistikk Per 01.01.03* 52 29 109
Helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper 29.07.05 32 30
Samfunnsendring, organisasjon og ledelse 01.12.05 16 15
Philosophiae doctor (ph.d.):
Logistikk Per 01.01.03* 7 3 20
Høgskolen i Narvik Master (2 år):
Data/IT Per 01.01.03* 10 2 22
Elektroteknikk Per 01.01.03* 7 12
Industriell teknologi (endret navn 17.12.03) 17.12.03 16 1 25
Ingeniørdesign Per 01.01.03* 16 19
Integrert bygningsteknologi Per 01.01.03* 18 2 24
Romteknologi Per 01.01.03* 9 1 16
Høgskolen i Nesna Master (2 år):
Profesjonsrettet naturfag 09.11.06
Musikkvitenskap 15.01.07
Høgskolen i Nord-Trøndelag Master (2 år):
Kroppsøving Per 01.01.03* 15 3 35
Tverrfaglig helse- og sosialfag, fordypning i psykisk helsearbeid, erfaringsbasert 120 stp 22.10.2007
Høgskolen i Oslo Master (1 år):
Internasjonal sosial- og helsepolitikk 03.02.05 31 28
Styring og ledelse (erfaringsbasert) 08.05.07
Master (2 år):
Klinisk sykepleievitenskap 19.05.05 33 29
Grunnskoledidaktikk 24.06.05 9 13
Barnehagepedagogikk Per 01.01.03* 23 14 54
Bibliotek- og informasjonsvitenskap Per 01.01.03* 39 4 66
Duodji Per 01.01.03*
Flerkulturell og internasjonal utdanning (endret navn 06.01.04) 06.01.04 3 46
Formgiving, kunst og håndverk (endret navn 06.01.04) 06.01.04 21 13 34
Sosialt arbeid Per 01.01.03* 33 1 114
Biomedisin 12.09.07
Rehabilitering, erfaringsbasert 120 stp 08.05.07
Familiebehandling, erfaringsbasert 120 stp 11.10. 2007
Philosophiae doctor (ph.d.):
Profesjonsstudier 19.10.04 7 13
Høgskolen i Sogn og Fjordane Master (2 år):
Organisasjon og leiing (endret navn 24.05.05) 24.05.05 43 4 77
Høgskolen Stord/Haugesund Master (2 år):
IKT i læring 29.10.02 19 8 33
Høgskolen i Sør-Trøndelag Master (2 år):
Grunnskolens matematikkfag 03.09.04 8 13
Grunnskolens norskfag 03.09.04 3 9
Økonomi og administrasjon Per 01.01.03* 49 37 90
Høgskolen i Telemark Master (2 år):
Energi og miljøteknologi Per 01.01.03* 16 14
Natur-, helse- og miljøvern Per 01.01.03* 32 13 49
Formgiving, kunst og håndverk Per 01.01.03* 14 10 25
Prosessteknologi Per 01.01.03* 26 2 28
Tradisjonskunst Per 01.01.03* 15 12 30
Kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag 14.05.04 24 5 44
Kulturstudier Per 01.01.03* 31 7 48
Kybernetikk og industriell IT Per 01.01.03* 21 25
Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge 15.01.07
Høgskolen i Tromsø Master (2 år):
Musikkutøving 28.11.07
Høgskolen i Vestfold Master (2 år):
Helsefremmende arbeid 25.08.04 39 92
Mikrosystemteknologi 03.02.05 17 34
Pedagogiske tekster: læring – kommunikasjon – design 26.09.05 36 22
Faglitterær skriving 16.10.06 23
Samfunnsvitenskap, tverrfaglig, med vekt på komplekse nettverk, innovasjonssystemer og endringsprosesser 27.11.07
Høgskolen i Volda Master (2 år):
Nynorsk skriftkultur Per 01.01.03* 10 2 23
Samfunnsplanlegging Per 01.01.03* 116 12 112
Yrkesrettet spesialpedagogikk 06.01.04 42 8 65
Kulturmøte 16.10.06
Helse- og sosialfaglig arbeid 09.11.06
Høgskolen i Østfold Master (2 år):
Informatikk Per 01.01.03* 19 7 56
Merkantilt tysk fagspråk Per 01.01.03* 2
Organisasjon og ledelse 19.06.03 32 11 104
Høgskolen i Ålesund Master (1 år):
Produkt- og systemdesign (erfaringsbasert) 26.10.07
Master (2 år):
Produkt- og systemdesign 26.10.07
Samisk høgskole Har ikke master.

* «Per 01.01.03» – betyr at disse masterprogrammene var opprettet før 01.01.03.

** Tallene for doktorgrader er fra hele 2006.

Til dokumentets forside