NOU 2008: 3

Sett under ett— Ny struktur i høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

5 Etniske minoriteter i høyere utdanning – tabeller og figurer

Tabell 5.1 Hvilke fagfelt studenter med ikke-vestlig landbakgrunn hadde valgt per 1. oktober 2006

FagfeltTotalt studenterStudenter med ikke-vestlig landbakgrunnProsentandel studenter med ikke-vestlig landbakgrunn
Allmenne fag1 6291419
Humanistiske og estetiske fag27 4311 9867
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk30 0151 2844
Samfunnsfag og juridiske fag30 5032 0027
Økonomiske og administrative fag37 2302 4417
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag32 9553 1209
Helse-, sosial- og idrettsfag44 8182 8646
Primærnæringsfag1 073949
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag2 5931305
Uoppgitt fagfelt2 9822388
Totalt211 22914 3007

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 5.2 Antall studenter med ikke-vestlig landbakgrunn per 1. oktober 2006

InstitusjonTotalt studenterStudenter med ikke-vestlig landbakgrunnProsentandel studenter med ikke-vestlig landbakgrunn
Universitetet i Oslo29 1773 54212
Universitetet i Bergen15 1929656
Universitetet i Tromsø5 8403957
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet19 6229575
Universitetet for miljø- og biovitenskap2 85733412
Universitetet i Stavanger7 3886138
Universiteter totalt80 0766 8068
Norges Handelshøyskole2 6051355
Norges idrettshøgskole1 324202
Norges musikkhøgskole578356
Norges veterinærhøgskole429215
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo463215
Vitenskapelige høgskoler totalt5 3992324
Samisk høgskole112
Høgskolen i Agder8 0055267
Høgskolen i Akershus3 7771845
Høgskolen i Bergen6 1852314
Høgskolen i Bodø4 2651674
Høgskolen i Buskerud2 90829610
Høgskolen i Finnmark2 0991045
Høgskolen i Gjøvik1 9281045
Høgskolen i Harstad1 489664
Høgskolen i Hedmark6 0141853
Høgskolen i Lillehammer3 4311153
Høgskolen i Molde1 7301116
Høgskolen i Narvik1 19620917
Høgskolen i Nesna931
Høgskolen i Nord-Trøndelag4 8631383
Høgskolen i Oslo11 6441 57714
Høgskolen i Sogn og Fjordane2 783652
Høgskolen Stord/Haugesund2 707793
Høgskolen i Sør-Trøndelag6 9683114
Høgskolen i Telemark5 1162946
Høgskolen i Tromsø2 880652
Høgskolen i Vestfold3 9531865
Høgskolen i Volda2 762803
Høgskolen i Østfold4 1633178
Høgskolen i Ålesund1 864865
Statlige høyskoler totalt93 7735 5156
Kunsthøgskolen i Bergen303165
Kunsthøgskolen i Oslo511336
Menighetsfakultetet891374
Handelshøyskolen BI18 3551 1246
Politihøgskolen1 039313

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 5.2 viser andelen studenter med ikke-vestlig landbakgrunn, men sier ikke noe om deres etniske bakgrunn. Høgskolen i Narvik har en svært høy prosentandel studenter med ikke-vestlig landbakgrunn. Høyskolen rekrutterer mange utenlandske studenter, blant annet fra Kina og Russland, og disse har ikke i utgangspunktet til hensikt å bli boende i Norge.

Figur 5.1 Fordeling av minoritetsstudenter på bachelorstudier
 ved Høgskolen i Oslo studieåret 2005/2006

Figur 5.1 Fordeling av minoritetsstudenter på bachelorstudier ved Høgskolen i Oslo studieåret 2005/2006

Kilde: Høgskolen i Oslo

Figur 5.2 Fordeling av minoritetsstudenter på bachelorstudier
 ved Høgskolen i Oslo studieåret 2006/2007

Figur 5.2 Fordeling av minoritetsstudenter på bachelorstudier ved Høgskolen i Oslo studieåret 2006/2007

Kilde: Høgskolen i Oslo

Ved Høgskolen i Oslo er det flest minoritetsstudenter ved sykepleierutdanningen (197), deretter kommer økonomi og administrasjon (71), bioingeniør (69), farmasi (65) og dataingeniør (50). Prosentvis er det journalistutdanningen som har størst framgang med en økning fra fire til ti prosent i 2006. Årsaken er sannsynligvis en ny kvoteringsordning som er innført. Det tas inn fem studenter med minoritetsbakgrunn i tillegg til «normalsøkende». En underrepresentasjon av flerspråklige studenter ved journalistutdanningen og at landets redaksjoner etterspurte denne gruppen var grunnen til at kvoteringsordningen ble innført. Ingen andre journalistutdanninger i landet har liknende ordning.

Forskjeller i karakterer og gjennomføring ved Høgskolen i Oslo

Høyskolen har laget statistikk over hvordan karakterene for kullet fra høsten 2003, som skulle ha fullført bachelorstudiene våren 2006, fordeler seg mellom kvinner (K) og menn (M) med begge foreldre født utenfor Norden (u/Norden) og med foreldre født i Norden (Norden).

Figur 5.3 viser at gjennomsnittsnittet for studenter utenfor Norden er D, mens det for studentene fra Norden er C. Det er flere studenter utenfor Norden som stryker. Hvis en ser på dem som har oppnådd karakterene fra A-E, blir gjennomsnittskarakteren C for begge grupper.

Høyskolen har også sett på fordelingen av eksamensresultatene «bestått» og «ikke bestått» fordelt på avdelinger. Den viser at andelen stryk i gjennomsnitt for alle avdelinger er 9 % for de nordiske studentene og 19 % for studenter med opprinnelse fra utenfor Norden.

Figur 5.3 Karakterer ved bachelorstudiene for studenter med oppstart
 2003 ved Høgskolen i Oslo

Figur 5.3 Karakterer ved bachelorstudiene for studenter med oppstart 2003 ved Høgskolen i Oslo

Kilde: Høgskolen i Oslo

Tabell 5.3 Gjennomføring ved bachelorstudiene for studenter med oppstart 2003 ved Høgskolen i Oslo

      Antall møtt og semreg første semIkke fullført hele løpetFullført pr dags datoFullført % totaltFullført normert tidNormert tid %Fullført normert + 1 semester
2003NordenKvinner1 34641792969 %87865%51
Menn52924728253%26149%21
Sum1 8756641 21165%1 13961 %72
Utenfor NordenKvinner143766747%6344%4
Menn91504145%3943%2
Sum23412610846%10244%6
Totalt begge grupper2 1097901 31963%1 24159%78

Kilde: Høgskolen i Oslo

Tabellen viser at 61 % av studentene fra Norden har fullført studiet på normert tid (3 år), mens tilsvarende tall for studenter fra utenfor Norden er 44 %. Tallene for fullført studium på normert tid + ett semester er henholdsvis 65 % og 46 %.

Til forsiden