Meld. St. 18 (2014-2015)

Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Norge må omstille seg for å møte samfunnsendringene og for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Derfor endrer vi universitets- og høyskolesektoren og samler ressursene på færre, men sterkere institusjoner. Vi legger en struktur for morgendagens kunnskapssamfunn.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget

Følg saken