Historisk arkiv

SAKS-midler til Høyskolen Kristiania og Westerdals høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren har vært en av regjeringens satsningsområder, og regjeringen har støttet både statlige og private institusjoner med penger for å dekke noen av sammenslåingskostnadene.

Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet peker på behovet for å samle ressursene på færre, men sterkere institusjoner for å få høyere utdanning og forskning av høyere kvalitet. Som en konsekvens av dette er 33 statlige universiteter og høyskoler slått sammen til 21. Dette er den største reformen i universitets- og høyskolesektoren på over 20 år. Også flere private høyskoler har slått seg sammen, og regjeringen har støttet både statlige og private institusjoner med penger for å dekke noen av sammenslåingskostnadene. 

I vår kjøpte Høyskolen Kristiania Westerdals høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology for å slå disse sammen. De to høyskolene viste til at sammenslåingen skal gi et større fagmiljø, økt faglig bredde og mange nye muligheter for faglige synergier.

- Jeg syns det er veldig bra at det gjøres strukturendringer også i den private delen av sektoren. Regjeringen støtter arbeidet med denne sammenslåingen med 4,2 mill. kroner, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Dette er to høyskoler som med god grunn er stolte over å være praksisnære, og sammen vil utvikle seg til det beste for både studenter og ansatte. De har et mål om å bli Norges første private arbeidslivsuniversitet – det er et tøft mål, men høye ambisjoner er bra, sier kunnskapsministeren.