Historisk arkiv

Høringskonferanse om finansiering av universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet arrangerer høringskonferanse om finansiering av universiteter og høyskoler mandag 2. februar kl 10 på HiOA, Pilestredet 32, Store Auditorium.

Nett-tv Nett-TV: Høringskonferanse om finansiering av universiteter og høyskoler

Se sendingen her

Se sendingen her

Departementet oppnevnte 8. april 2014 en ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Ekspertgruppen har vurdert innretningen på dagens finansiering og kommet med anbefalinger om hvordan universiteter og høyskoler bør finansieres i fremtiden.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Bjørn Haugstad deltar på høringskonferansen.

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til ekspertgruppens forslag. Ekspertgruppens rapport Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill – Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler er derfor sendt på høring. Frist for skriftlige innspill er 9. februar 2015.

Høring av rapport - Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill