Høring av rapport - Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill

Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Kunnskapsministeren fikk 7. januar 2015 overlevert rapporten "Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill – Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler". Rapporten sendes nå på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.02.2015