Presseinformasjon

Kronprins Haakon på virtuelt besøk til San Francisco 27. og 28. april

Kronprins Haakon besøker San Francisco 27. og 28 april. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, næringsminister Iselin Nybø, olje- og energiminister Tina Bru og en næringslivsdelegasjon ledsager Kronprinsen. Besøket gjennomføres virtuelt.

California er USAs mest folkerike delstat, en av verdens største økonomier og hjem for flere av verdens største teknologiselskaper. Delstaten har en nasjonal og global lederrolle i å utvikle og investere i klimatiltak og grønn teknologi. Besøket skal styrke samarbeidet mellom Norge og California om satsning på grønne løsninger som bidrar til en bærekraftig framtid og verdiskaping.

Besøket til San Francisco er Norges første større virtuelle besøk til utlandet, hvor mange kan få muligheten til å følge et offisielt besøkt digitalt. Det blir lagt vekt på å bruke grafiske virkemidler som skal skape gode møteplasser, samtaler og en opplevelse av personlig tilstedeværelse under programmet.    

Tirsdag 27. april

Besøket innledes med en velkomsthilsen fra guvernør Gavin Newsom og en samtale med Californias viseguvernør Eleni Kounalakis. Hovedtema er samarbeidet mellom Norge og California, internasjonalt klimasamarbeid og felles erfaringer med å utvikle og bruke ny grønn teknologi. 

Besøket fortsetter til University of California at Berkeley og Stanford University som flere norske utdanningsinstitusjoner samarbeider nært med. Disse universitetene er viktige talent- og fremtidsfabrikker og sentrale for teknologiutviklingen i California. Kronprinsen vil møte professorer og studenter til samtaler om bærekraft, innovasjon og entreprenørskap.     

Onsdag 28. april

På besøkets andre dag blir det lagt til rette for dialog og møter mellom norske og californiske næringslivsaktører.

California har i likhet med Norge satt klare mål for overgangen til nullutslippskjøretøy. Utveksling av bestepraksis og erfaringer for å nå målene om nullutslipp til lands og til havs er et av hovedtemaene for næringslivsdelegasjonen, som koordineres av Innovasjon Norge.

Norge og California er begge kystøkonomier, med stort potensiale for å utnytte den fornybare energikilden havvind. Disse mulighetene vil også bli grundig presentert under besøket, i tillegg til en samtale om investeringer og finansiering av fremtidens bærekraftige samfunn og virksomheter.

Påmelding

Presse som ønsker å følge besøket må registrere seg på forhånd. Nærmere informasjon om programmet, deltakere og påmeldingsinformasjon er tilgjengelig på www.norwayevent.com/delegations/norway-california/. Endringer i programmet kan forekomme og nettsiden blir løpende oppdatert frem mot besøket.

Pressekontakter
Pressekontakt er seniorrådgiver Per Anders Nilsen i Utenriksdepartementet, e-post per.anders.pollen.nilsen@mfa.no eller telefon 99 12 28 29.

Pressekontakt for utenriksministeren er Guri Solberg, e-post Guri.Solberg@mfa.no eller telefon 92 21 97 69.

Pressekontakt for næringsministeren er Christine Spersrud Haug, e-post christine-spersrud.haug@nfd.dep.no eller telefon 97 52 67 59.

Pressekontakt for olje- og energiministeren er Margrete Løbben Hanssen, e-post mlh@oed.dep.no eller telefon 92 85 78 91.  

Pressekontakt for næringslivsdelegasjonen er Anne Line Kaxrud i Innovasjon Norge, e-post anne.line.kaxrud@innovasjonnorge.no eller telefon 90 66 07 44.