Ingen nye avstandskrav på campingplasser i sommer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har over tid arbeidet med nye regler for brannsikkerhet på campingplasser. I disse dager går vi inn i en ny campingsesong, og departementet vil derfor presisere at det er nåværende regler som gjelder denne sommeren.

Det var Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som sendte forslag til endringer i byggteknisk forskrift om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser på høring etter oppdrag fra departementet. Her ble det blant annet foreslått et nytt avstandskrav på fire meter mellom campingenheter på campingplasser.

Det har kommet inn en rekke innspill til de foreslåtte endringene. Tilbakemeldingene viser at det er flere som ønsker klare regler for hvilke avstander som kreves i ulike situasjoner. Departementet vil nå gjennomgå innkomne høringssvar og lytte til bransjen før vi eventuelt innfører nye regler, og det blir dermed ingen nye avstandskrav mellom campingenheter fra 1. juli i år.

Det er foreløpig ikke besluttet når nye regler eventuelt vil tre i kraft. Departementet vil imidlertid sørge for at en ikrafttredelse ikke skjer midt på sommeren, men i god tid før campingsesongen starter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00