"There is no plan B and there is no planet B"

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

6. juni arrangerte Utenriksdepartementet, NHO, Yara og ForUM et seminar hvor temaet var hvordan myndigheter, privat sektor og sivilt samfunn kan samarbeide i arbeidet med bærekraftsmålene.

De 17 bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals - SDG) ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Målene er universelle, og myndigheter, næringsliv og sivilt samfunn må samarbeide for at de ambisiøse målene skal nås.

Samfunnsaktører i diskusjon om hvordan FNs bærekraftsmål skal nås. Fra venstre:Kristin Halvorsen (Cicero), Frannie Leautier (Afrikabanken), utenriksminister Børge Brende og David Nabarro (FN). Foto: Guri Solberg, UD
Samfunnsaktører i diskusjon om hvordan FNs bærekraftsmål skal nås. Fra venstre:Kristin Halvorsen (Cicero), Frannie Leautier (Afrikabanken), utenriksminister Børge Brende og David Nabarro (FN). Foto: Guri Solberg, UD

Seminaret samlet mer enn 300 deltakere fra sivilt samfunn, offentlig og privat sektor. Hovedtalere var utenriksminister Børge Brende, spesialrådgiver David Nabarro, visepresident i Afrikabanken Dr. Frannie Leautier og Yaras konserndirektør Svein Tore Holseter.

I sin innledning la utenriksminister Brende vekt på at vi må forstå de underliggende årsakene til fattigdom dersom målet om fattigdomsbekjempelse skal nås innen 2030. Ressursene må brukes smartere og mer strategisk. Næringsutvikling og jobbskaping er forutsetninger for utvikling. Ha la også vekt på at det er sammenhenger mellom økonomisk vekst, godt styresett, økonomisk åpenhet og frihet.

FNs generalsekretærs spesialrådgiver David Nabarro la vekt på at 2030-agendaen er en unik anledning til å sikre en fremtid uten fattigdom og sårbarhet. Dette er en mulighet som verdens ledere må bruke. «There is no plan B and there is no planet B», la han til.

Alle må bidra

Yaras konserndirektør Svein Tore Holseter viste til at det norske dugnadsbegrepet er en nyttig innfallsvinkel til arbeidet med å oppfylle bærekraftsmålene - alle har både rett og plikt til å bidra dersom verden skal lykkes. Yaras engasjement i SDG-prosessen er særlig knyttet til landbrukssektoren – å bekjempe sult og å stanse klimaendringene.

Norge vil være blant de første som rapporterer på fremdrift i arbeidet med 2030-agendaen. Det vil skje på et høynivåmøtet i New York i juli. Da vil statsminister Solberg, som leder den globale pådrivergruppen for 2030-agendaen sammen med Ghanas president Mahama, presentere Norges rapport.