Innfører nasjonale regler for ventekarantene

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Karantene er viktig for å begrense smittespredningen og holde samfunnet åpent. I dag varierer de lokale anbefalingene om ventekarantene, og ordningen praktiseres ulikt mellom kommuner. På bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet innfører derfor departementet nasjonale regler for personer i ventekarantene.

– Man kan være smittebærende, selv om man ikke er syk. Karantene er derfor et av de viktigste virkemidlene vi har i kampen mot koronapandemien. Vi ser at anbefalingene om ventekarantene varierer mellom kommuner og bydeler. For å gjøre ordningen mer oversiktlig og enklere å forstå innfører vi derfor nasjonale regler for ventekarantene  , sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag er det kommunene som gir anbefalinger om hvem som skal i ventekarantene. Fra og med mandag 29. mars vil det følge av covid-19-forskriften at personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene skal være i ventekarantene.

Ventekarantene opphører når:

  • husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for koronatest første gang, eller senest når karantenetid til den som er nærkontakt er over, eller:
  • personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Ventekarantene gjelder ikke for personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19. Det kreves dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Ventekarantene gjelder heller ikke for personer som er vaksinert mot korona, eller dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene er vaksinert. Personer regnes som vaksinert 3 uker etter første dose er satt. Unntaket gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert. 

Les mer om ventekarantene på helsenorge.no.