Innspillsmøte om energimerkeordningen for bygninger

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet inviterer til et møte 17. november for å få innspill til hvordan energimerkeordningen for bygninger kan videreutvikles. Møtet avholdes i samarbeid med Enova og NVE.

Energimerkeordningen for bygninger trådte i kraft 1. januar 2010. Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest.

I 2016 overførte departementet den daglige forvaltningen av energimerkeordningen fra NVE til Enova. Formålet med å flyttingen var å videreutvikle ordningen og se den i sammenheng med andre virkemidler. Enova har gjort noen grunnleggende undersøkelser om ordningen. Departementet vurderer nå energimerkeordningen og vil se nærmere på tiltak for utvikling av ordningen.

Hensikten med innspillsmøtet er å få belyst problemstillinger knyttet til energimerkeordningen for bygninger. Vedlagt ligger en gjennomgang av noen temaer departementet ønsker innspill på. Gjennomgangen er ikke uttømmende. Andre temaer og nye idéer er velkomne. Departementet inviterer deltakerne til å bidra med informasjon og forslag til forbedringer. 

Tidspunkt: 17. november 2017 kl. 09.00-14.00

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo

Påmelding kan skje på e-post til Heidi Lundberg: [email protected], innen 10. november 2017. Vi ber om at det ved påmelding gis beskjed om det skal holdes kort innlegg, se under.

Program:

  1. Velkommen v/Olje- og energidepartementet
  2. Innledninger v/Enova og NVE
  3. Innlegg fra møtedeltakere (maksimalt 4 minutter per innlegg)* Aktuelle temaer departementet ønsker innspill på.
  4. Spørsmål og kommentarer fra salen til innleggene

* Ønske om å holde innlegg meldes til Heidi Lundberg: [email protected].