Internasjonalt møte om informasjonsutveksling av skatteopplysninger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansminister Siv Jensen åpnet i dag møtet i Global Forums Peer Review Group i Oslo.

– De siste måneders medieoppslag om skatteunndragelser og hemmelighold har nok en gang skapt oppmerksomhet rundt informasjonsutveksling og internasjonalt samarbeid på skatteområdet. Men medieomtale i seg selv fører ikke til endring. Vi må fortsette det internasjonale samarbeidet for mer åpenhet og informasjonsutveksling. Det gjør vi blant annet i internasjonale fora som Global Forum, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

På møtet skal om lag 120 delegater fra rundt 60 land diskutere og vurdere hvordan 12 av medlemslandene overholder den internasjonale standarden for utveksling av skatteopplysninger. – Vi vil legge press på landene for å sikre at de har systemer og lovgivning som legger til rette for effektiv informasjonsutveksling mellom skattemyndighetene, sier finansminister Siv Jensen.

Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) er hovedorganet for å sikre riktig og effektiv implementering av internasjonale standarder om åpenhet og informasjonsutveksling på skatteområdet. 135 land er medlemmer. Global Forum Peer Review Group kartlegger og vurderer i hvilken grad medlemslandene overholder standarder for utveksling av opplysninger etter anmodning.

Finansminister Siv Jensen (Foto: Bård Brinchmann Løvvig)

Les innlegget til finansminister Siv Jensen her