Mæland ber styreledere om likestillingsmøte

Næringsminister Monica Mæland (H) har i dag invitert styreledere i selskaper med statlig eierskap til et møte for å diskutere selskapenes arbeid med mangfold og likestilling.

Invitasjonen har gått til alle styrelederne i selskaper hvor statens eierskap forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Les brevet her.

Til toppen