Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Island knytter seg til samarbeid om forhandlinger om legemiddelpriser

Island knytter seg nå til den politiske intensjonsavtalen mellom Norge og Danmark om felles forhandlinger om legemidler.

Bakgrunnen for intensjonsavtalen helseminister Bent Høie og hans danske kollega Ellen Trane Nørby signerte i september 2018, er utviklingen på legemiddelområdet de siste årene.

– En av de store utfordringene er at prisene på nye legemidler er urimelig høye. En annen utfordring er at vi i Norge har vi hatt en dramatisk økning i situasjoner med legemiddelmangel de siste årene, sier Høie.


Godt verktøy

Mangel på medisiner gjelder særlig for eldre legemidler som ikke lenger har patentbeskyttelse.

– De fleste årsakene til legemiddelmangel skyldes forhold utenfor Norge. Det er derfor behov for å se på løsninger i fellesskap med flere andre land. Muligheten til å forhandle om felles avtaler for eldre legemidler kan være et godt verktøy for å bedre forsyningssikkerheten. Et stabilt salg av et visst volum vil kunne være avgjørende for å holde leverandørene på markedet, påpeker helseministeren.

Livskritiske legemidler

Det første felles anbudet fra de tre landene er allerede ute. Anbudet skal sikre leveranse på livskritiske legemidler som har vært lenge på markedet med sterk priskonkurranse. Her er leveringssvikt et dramatisk økende problem og en utfordring for pasientbehandling.

­– Det nordiske samarbeidet er viktig. Da Danmark og Norge inngikk avtalen i fjor, var vi tydelige på at de øvrige nordiske landene var velkomne til å knytte seg til samarbeidet. Derfor er vi veldig glade for at Island nå er med, sier Høie.

Til toppen