Justis- og beredskapsministerens orientering 4. mai

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen,

God mandag – håper alle har hatt en god helg og en god første mai-feiring til de som har markert det.

La meg starte dagens pressekonferanse med en viktig begivenhet.

Og det er at Bent Høie har bursdag.

Hjertelig til lykke med dagen!

**

Vi har den siste tiden snakket om at samfunnet skal tilbake til en slags normalsituasjon.

Tilbake til skole og jobb, tilbake til fritidsaktiviteter.

Vi vet at vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid.

Helt sentralt i dette står tre prinsipper:

  • Hold avstand
  • Vask hendene ofte og grundig
  • Unngå steder der mange oppholder seg

Jeg gjentar dette til det kjedsommelige fordi det er de tre prinsippene som gjør at vi kan åpne opp – sammen, kontrollert og over tid.

Går det ikke, må vi stenge ned igjen.

Det er det ingen som vil.

**

Det har vært stilt en del spørsmål om utbetaling av dagpenger.

NAV jobber på spreng med å behandle søknader som kommer inn.

Alle skal få det en har krav på, men det vil fremdeles være forsinkelser.

Så kan alle som trenger det, få forskudd utbetalt gjennom en automatisk søknadsfunksjon på NAVs nettsider.

Siden 12. mars har det kommet inn over 420 000 søknader om dagpenger.

Vær tålmodig. Pengene kommer.

Så er det heldigvis slik at flere av de som har søkt om dagpenger i denne perioden, nå gradvis tilbake i jobb.

I tillegg har tilstrømmingen av nye søknader falt de siste ukene.

Det vil forhåpentlig gi NAV mulighet til å få saksbehandlet køen som forståelig nok har bygget seg opp.

**

Så ble den nye støtteordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere klar i dag.

Selvstendig næringsdrivende har ikke rett på dagpenger og mange i disse gruppene har fått inntektsgrunnlaget sitt revet bort over natten.

Nå skal de få støtte.

Den fungerer slik at det tas utgangspunkt i det en tjente i 2019, eller siste 12 måneder

Støtten blir betalt ut etterskuddsvis måned for måned. Det utbetales nå støtte for april, etter 16 ventedager.

Mer informasjon finnes på NAV.no.

NAV har også her jobbet på spreng for å få på plass den splitter nye ordningen.

Jeg vil takke for den innsatsen de legger ned for å få dette klart på rekordtid.

**

Som de fleste har fått med seg, vedtok Stortinget 27. april en korona-lov.

I løpet av tiden loven har vart har regjeringen vedtatt 21 nødvendige forskrifter, som blant annet har gjort det praktisk mulig å gjennomføre rettssaker og generalforsamlinger.

Når loven oppheves 27. mai oppheves også de 21 forskriftene.

De forskriftene som det er nødvendig å videreføre etter denne tid, må derfor fremmes som egne lovforslag.

Det arbeider en rekke departementer med i disse dager.

I Justisdepartementet har vi to midlertidige forskrifter som det er nødvendig å videreføre.

Én er allerede fremmet for Stortinget. Den andre – om henholdsvis straffegjennomføring vil bli fremmet for Stortinget om kort tid.

Det er veldig bra at Stortinget kan behandle alle disse sakene raskt slik at vi kan få på plass nødvendige endringer.

**

Og med det, gir jeg ordet over til bursdagsbarnet Bent.