Justis- og beredskapsministerens orientering 6. april

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen,

Nå er påskeuken i gang.

Noen har ferie, andre er fortsatt i jobb.

Mange er permitterte og mange har mistet jobben.

Vi står overfor en annerledes påske enn vi pleier.

Men vi må fortsatt gjøre det beste vi kan.

Vi kommer til å fortsette med pressekonferanser til og med onsdag, og la meg starte med en nyhet:

**

Den siste tiden har vi jobbet med å endre inkassoreglene, blant annet fordi folk betaler for mye i inkassogebyrer.

Denne problemstillingen kommer dessverre til å bli mer aktuell nå.

Stadig flere får problemer med å gjøre opp for seg på grunn av koronasituasjonen.

I dag sender vi derfor et forslag om lavere inkassogebyrer og -salærer på høring.

Det er særlig de mindre kravene vi ønsker å gjøre noe med.

Forslaget inngår i et større arbeid med inkassolovgivning, men vi mener at det haster å gjøre noe med gebyrer og salærer i inkassobransjen.

Forslaget har derfor kort høringsfrist og vi ønsker å innføre reduksjonene så raskt som mulig

**

Vi står nå midt oppi en nasjonale dugnad.

Vi bidrar som enkeltpersoner, som ansatte og som bedrifter.

Vi holder avstand til hverandre,

Vi vasker hendene ofte og grundig,

Og vi unngår å oppsøke steder der mange befinner seg.

Det er utrolig viktig at vi fortsetter med dette også gjennom påsken.

Enten vi har lyst til å gå i byen eller i skogen, så bør vi unngå de mest trafikkerte områdene.

**

Så er det viktig å huske at folk gjør så godt de kan.

Og det vil skje feil, folk kan komme til å gå for tett i handlegater.

Men vi er nødt til å holde konsentrasjonen oppe.

Og i stedet for å bli sint når folk kommer for nære, så må vi heller veilede og minne folk på hva som gjelder.

Folk må få slippe å havne i en gapestokk fordi det viste seg å være flere folk i skogen eller i byen enn men trodde.

Neste gang går man antakelig en annen vei.

**

Bedriftene våre er også en del av dugnaden.

Butikker legger til rette for at vi kan handle

Selskap gjør det de kan for at ansatte skal ha en jobb å gå til.

Og alle jobber så godt vi kan, enten vi gjør det hjemmefra eller på jobb.

Jeg ser også bedrifter som finner nye arbeidsoppgaver til sine ansatte, det er veldig bra.

Og ingen skal selvsagt misbruke denne dugnaden.

Ingen skal utnytte situasjonen til å permittere ansatte som kunne vært i arbeid.

Det er heller ingen grunn til å tro at det er mange bedrifter som misbruker permitteringsreglene, men vi ser dessverre noen tilfeller av at det skjer.

Så la meg være tydelig: Det er ikke greit å misbruke den norske dugnadsånden.

Og det er det som skjer når permitteringsreglene utnyttes.

Da skal dette avdekkes, etterforskes og straffes.

Vi har gode systemer for å avdekke misbruk, ordningene våre skal være lett å bruke, men vanskelig å misbruke.

Det arbeidet vil vi følge opp i tiden som kommer.

**

Og med det, gir jeg ordet til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.