Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Justis- og beredskapsministerens orientering om koronasituasjonen

Monica Mælands orientering på digital pressekonferanse søndag 15. mars.

Se orienteringen her:

Nett-tv Digital pressekonferanse med Justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Kjære alle sammen. De siste dagene har vi sett hva Norge er gode for.

Det er ikke mange land i verden hvor myndighetene kan innføre de mest inngripende reglene i fredstid, med en befolkning som sier at ja, dette skal vi være med på.

Som statsministeren sa i går: Situasjonen er alvorlig og den kommer til å kreve mye av oss alle.

Jeg vil fremover avholde daglige pressemøter der jeg redegjør for status for håndteringen av koronasituasjonen og for de samfunnskritiske funksjonene våre, og hvordan vi jobber for å sikre dem.

Foreløpig er jeg fortsatt i karantene, så da blir det på denne måten, men fra og med torsdag vil dette være mer ordinære pressekonferanser.

---

Den viktigste vi nå gjør er å forhindre smitte. Derfor har vi innført veldig strenge regler.

Jeg har registrert at det kan være vanskelig å skjønne hvorfor mennesker som føler seg friske ikke for eksempel kan dra på hytta.

Kanskje de til og med føler at det er tryggere å være på hytta enn å være hjemme.

Til dere vil jeg være så tydelig jeg bare kan: Selv om du føler deg frisk, kan du være smittebærer, og dermed også smitte folk uten at du selv vet det og vil det.

Hyttekommunene våre har rett og slett ikke forutsetninger for å kunne håndtere hundrevis av hyttebeboere i helsetjenestene sine.

Nå kommer det nye regler for å håndheve dette, men jeg vil oppfordre alle til å reise hjem.

---

I går ble det klart at vi innfører nye og strenge regler for bortvisning og grensekontroll inn og ut av landet vårt. Det skjer fra i morgen tidlig klokken 08.00. Det betyr at de personene som ikke har en særlig grunn til å være i Norge, blir bortvist.

La meg da være tydelig på noen ting:

  • All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og i luft. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for sånn trafikk. Alle tollsteder opprettholder så langt mulig sin kapasitet i vareekspedisjon og mulighet for kontroll av vareflyten.
  • Godstrafikken kan fortsette som før, men det kan bli gitt restriksjoner for personell på kjøretøy/fartøy.

Så er det flere unntak for de nye reglene:

  • Alle nordmenn i utlandet og EØS-borgere med bosted i Norge skal få komme hjem.
  • Alle EØS-borgere og deres familie som bor eller jobber i Norge skal fortsatt få være her.
  • Alle utlendinger med oppholdstillatelse skal få bli her.
  • Det betyr at hvis du f.eks. bor på den svenske siden av grensen og jobber på den norske siden, så skal du også få fortsette med det fremover.
  • UDI og utenriksstasjonene kommer fra nå av heller ikke til å utstede visum, annet enn i helt særskilte tilfeller.

Det er nå dialog mellom norske myndigheter og flyselskapene for å sikre at nødvendige flyvninger opprettholdes, så langt som praktisk mulig. Slik at folk kan komme seg trygt hjem.

Næringsministeren og jeg har i dag også avholdt et møte med NHO, LO, Virke og Rederiforbundet for å få innspill til hvordan de nye reglene skal fungere i tiden fremover. Det var et veldig godt møte, og vi er hele tiden klare for å gjøre endringer om det skulle være behov for det.

---

For bare noen dager siden hadde vi primært en helse-krise som Helse- og omsorgsdepartementet leder. Nå har vi fått en nasjonal krise som spenner over alle sektorer og påvirker oss alle. Derfor er nå kriseledelsen overtatt av Justis- og beredskapsdepartementet, i tråd med vedtatte planer.

Det er sånn at vi må opprettholde samfunnskritiske funksjoner, som f.eks. lov og orden, helse, vareforsyning, og kraftforsyning.

Så vet jeg at en del lurer på hva som defineres som samfunnskritisk. Der jobber nå alle departement med å definere oppgaver og jobber som vi er avhengige av nå, og vi kommer til å offentliggjøre en samlet oversikt i løpet av kort tid.

---

Når du blir satt i karantene, så er det viktig at du overholder karantenebestemmelsene. Gjør du ikke det, så vil politiet fra i dag ha myndighet til å håndheve karantenebestemmelsen, slik at du kan bli straffet med bøter eller fengsel.

Brudd på smittevernloven er alvorlig og en prioritert oppgave for politiet.

Politiet bistår helsemyndighetene med overholdelse av bestemmelser gitt i smittevernloven. Bistanden kan omfatte tiltak rettet både mot enkeltpersoner og mot allmennheten, for eksempel håndhevelse av samlingsforbud.

---

Jeg er klar over at det er mye informasjon å forholde seg til.

Når krisen eskalerer, vil også tiltakene eskalere.

Vi har derfor opprettet en egen nettside på regjeringen.no om koronaviruset med tiltak og råd til befolkningen. Er du usikker på hvilke regler som gjelder, så gå dit først.

Så til slutt:

Vi kan altså ikke gjøre alle de tingene vi ellers er vant til.

Den eneste måten å unngå spredning på er å redusere kontakten med andre mennesker til et minimum. Som statsministeren sa i går: Vi kan kanskje ikke ringe på hos hverandre, men vi kan ringe til hverandre.

Tiden fremover vil bli krevende.

Jeg opplever at vi alle gjør så godt vi kan. Tusenvis av mennesker, offentlig og privat, gjør det de kan for å holde hjulene i gang. Det er en enormt krevende situasjon, og det kommer til å oppstå problemer og uklarheter. Og det jobber vi for å løse.

Jo flere som blir smittet, jo mer prekær blir situasjonen for sårbare grupper i Norge.

Og vi har alle et ansvar for å forhindre det.

Jeg forstår at dette er en situasjon som oppleves som skremmende for mange. Jeg lover at norske myndigheter gjør alt vi kan for at vi som nasjon og enkeltmennesker skal komme så godt som mulig gjennom dette.

 

Til toppen