Kjerneoppgaver i NAV-kontor får flere i arbeid

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie besøkte sist uke NAV Heimdal for å treffe brukere og arbeidsgivere som har "truffet blink" gjennom forsøksprosjektet kjerneoppgaver i NAV-kontor.

Fornøyde brukere og arbeidsgivere ved Heimdal i skjønn forening. F.v. Stine Haugen (Allskog), Anniken Hauglie, Camilla Solberg (Lindbak AS), Vegard Aune (Allskog), Rikard Høvde (Adeco). Foto: ASD

NAV kjøper mange arbeidsmarkedstjenester fra attføringsbedrifter og andre aktører. Hva ville skje hvis NAV fikk beholde noe av midlene til avklaring og oppfølging selv? Kunne de kanskje gjøre en like god jobb?

Bedre oversikt gir flere jobb

Målet har vært at de fem NAV-kontorene som er med i forsøksprosjektet skulle gi like mange tiltaksplasser som ved å sette ut arbeidet til eksterne aktører.

Avdelingsleder Tore Haller ved NAV Heimdal kunne fortelle statsråden om svært gode resultater. De har fått bedre kontakt med arbeidsgiverne, noe som gir bedre oversikt over jobbmarkedet, og større kunnskap om behovene hos arbeidsgiverne. Dette får flere i jobb.

– Jeg vil at NAV-kontorene skal få mulighet til å avgjøre flere av tiltakene i eget hus. Det bringer NAV tettere på næringslivet og gir brukerne bedre tjenester, sier statsråden, som vil fremme dette for Stortinget i ei stortingsmelding som kommer før sommeren, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Kort om kjerneoppgaver i NAV Heimdal

  • 150 brukere får til enhver tid tilbud om avklaring og oppfølging ved NAV Heimdal. Dette er dobbelt så mange brukere som tidligere.
  • I tillegg er ventetiden mellom avklaring og jobbtilbud kortet ned.
  • Snittet på overgang til ordinært arbeid er på 65 prosent i perioden 1.jan 2015 til 31.mars 2016.

Les NRK Trøndelags sak om besøket