Komponist Lars Petter Hagen ny rådsleder i Kulturrådet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er i statsråd i dag oppnevnt ny rådsleder, medlemmer og vara til Norsk kulturråd for perioden 2020 til 2023. Komponist Lars Petter Hagen er ny rådsleder. Daglig leder for Scenekunst Sør Peder Horgen og komponist Rebecka Sofia Ahvenniemi er nye medlemmer. Forfatter, musiker og kritiker Bjørn Hatterud er nytt varamedlem. I tillegg er to medlemmer og ett varamedlem gjenoppnevnt.

Trine Skei Grande og Lars Petter Hagen på statsrådens kontor.
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande sammen med nyutnevnt rådsleder Lars Petter Hagen. Foto: Kjartan Sverdrup

Lars Petter Hagen har lang erfaring i norsk kulturliv som tidligere leder av Ny Musikk, Ultimafestivalen og nå som prosjektleder for Oslo-Filharmonien. Han har også bidratt til å drive samtidsmusikken fremover gjennom samarbeid med institusjoner og det frie kunstfeltet innen musikk, scenekunst og visuelt. Jeg er sikker på at Hagen vil lede rådet på en god måte de kommende fire årene, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Alle de oppnevnte medlemmene kommer inn i Norsk kulturråd med høy kunstfaglig integritet og kompetanse. Jeg forventer et råd som bidrar selvstendig inn til regjeringens mål om et fritt og uavhengig kulturliv, sier Trine Skei Grande.

Kulturrådet spiller en avgjørende rolle i fremveksten av det kunstneriske mangfoldet og den høye kvaliteten vi ser i norsk kulturliv i dag. I en offentlighet som kan oppleves som fragmentert og individualisert, kan kunst skape fellesskap, dialog, og nye måter å tenke på. Dette er et viktig arbeid som jeg vil bygge videre på som ny rådsleder, sier påtroppende rådsleder Lars Petter Hagen.

Norsk kulturråd er et selvstendig kunst- og kulturfaglig organ som forvalter Norsk kulturfond, som er på vel 1 mrd. kroner i 2020, etter prinsippet om armlengdes avstand. Rådet skal etter kulturrådsloven bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig, og være et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål.

Norsk kulturråd har ti medlemmer og numeriske varamedlemmer etter behov. Rådets medlemmer, inkludert leder og varamedlemmer, oppnevnes av Kongen etter tilråding fra departementet. Oppnevningen gjelder for fire år, og er rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes hvert annet år.

Rådsmedlemmer for perioden 1. januar 2020-31. desember 2023 (.pdf)