Koronasituasjonen: Merk ny tid. Pressekonferanse med helse- og omsorgsministeren flyttes til kl. 14.30.

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

På grunn av pressetreff på Rikshospitalet kl. 14.00 med Kongens livlege flyttes pressekonferansen om koronasituasjonen til kl. 14.30. I tillegg til helse- og omsorgsminister Bent Høie vil helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg være til stede.

Nett-tv Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helse- og omsorgsministeren

Se sendingen her

Se sendingen her

Pressekonferansen overføres direkte på regjeringen.no.

Sted: Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18. 

Oppmøtetid: Fredag 9. oktober kl. 14.15. Ta med gyldig pressekort og ID.  

Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til info@hod.dep.no med teksten "PK korona" i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest fredag kl. 12.00. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen. 

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset i befolkningen. Departementene har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Dersom oppmøtet er større enn lokalets reduserte kapasitet, kan pressen bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Per Aubrey Tenden, tlf. 900 91 062

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern