Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helseministeren, barne- og familieministeren og arbeids- og sosialministeren tysdag 3. november

Informasjon om koronasituasjonen endrar seg raskt og kan derfor vere utdatert.

Sjekk temasida Koronasituasjonen for siste nytt frå regjeringa, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og reglar om koronaviruset. 

Invitasjon til pressekonferanse tysdag 3. november kl. 14.30 med helse- og omsorgsminister Bent Høie, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og arbeids- og sosialminister Henrik Asheim. I tillegg vil helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold vere til stades.

 

Nett-tv Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helseministeren, barne- og familieministeren og arbeids- og sosialministeren.

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Pressekonferansen vert overført direkte på regjeringen.no.

Stad: Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18. 

Oppmøtetid: Tysdag 3. november kl. 14.15. Ta med gyldig pressekort og ID.  

Presse som ikkje har høve til å møte, eller ikkje ynskjer å kome på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til info@hod.dep.no med teksten "PK korona" i emnefeltet. Spørsmåla må vere oss i hende seinast kl. 13.30. Avsendaradressa må være registrert hjå eit mediehus, eller det må vere gjeve frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikkje garantere at alle spørsmåla vert stilt i pressekonferansen. 

Om sendinga

Pressekonferansen vert filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følgast direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette kan nåast på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no

Tiltak for å hindre smittespreiing

Fleire omfattende tiltak er innført for å hindre spreiing av koronaviruset i befolkninga. Departementa har også innført eigne tiltak for å hindre spreiing blant besøkande og tilsette. Derfor ber vi redaksjonane begrense oppmøte av journalistar og fotografar til eit minimum. Dersom oppmøtet er større enn kapasiteten i lokalet, kan delar av pressa måtte følge pressekonferansen digitalt.

Folkehelseinstituttets nettside har meir informasjon om smittevern