Koronasituasjonen: Pressekonferanse om covid 19-vaksinasjon med helse- og omsorgsministeren fredag 4. desember

Dette innhaldet er meir enn 30 dagar gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert. Du finn oppdatert informasjon på temasida Koronasituasjonen.

Invitasjon til pressekonferanse fredag 4. desember kl. 11.30 med helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nett-tv Pressekonferanse om covid 19-vaksinasjon med helse- og omsorgsministeren

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Smitteverndirektør ved FHI Geir Bukholm, direktør i Legemiddelverket Audun Hågå, og helsedirektør Bjørn Guldvog vil også vere til stades.

Pressekonferansen vert overført direkte på regjeringen.no.

Stad: Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18. 

Oppmøtetid: Fredag 4. desember kl. 11.15. Ta med gyldig pressekort og ID.  

Presse som ikkje har høve til å møte, eller ikkje ønskjer å kome grunna smittefare, kan sende inn spørsmål til info@hod.dep.no med teksten "PK korona" i emnefeltet. Spørsmåla må vere oss i hende seinast kl. 10.30. Avsendaradressa må vere registrert hjå eit mediehus, eller ein må kunne vise til frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikkje garantere at alle spørsmåla vert stilt i pressekonferansen. 

Om sendinga

Pressekonferansen vert filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følgast direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nåast på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgande embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/wb4ddwkl/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre spreiing

Departementa har innført eigne tiltak for å hindre smittespreiing blant besøkande og tilsette. Difor ber vi redaksjonane begrense oppmøte av journalistar og fotografar til eit minimum. Dersom oppmøtet er større enn kapasiteten i lokalet, kan pressa verte henvist til å følge pressekonferansen digitalt.

Folkehelseinstituttet sine nettside har meir informasjon om smittevern

Pressekontakt for helse- og omsorgsministeren er kommunikasjonsrådgivar Nina Husom, tlf. 913 95 608, e-post nina.husom@hod.dep.no.