KPMGs rapport om Mattilsynet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

KPMG har gransket Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektor. Rapporten viser at Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner.

– Rapporten avdekker forhold som har vært diskusjonstema, også i blå sektor. Det er viktig at vi kommer raskt i gang med å følge opp rapporten, og at vi kommer frem til gode løsninger for næringen og for Mattilsynet. Jeg har stor tro på at den nye direktøren i Mattilsynet vil gripe fatt i problemstillingene, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

KPMGs rapport ble offentliggjort i dag. Det er Landbruks- og matdepartementet som har det administrative ansvaret for Mattilsynet.