Dagbladet, 30. mai 2016

Kronikk: Bedre radiotilbud ved digitalisering

I januar 2017 starter Norge den historiske endringen fra analog FM-radio til heldigital radio. Nordland er først ut, og gjennom året vil fylke etter fylke gå over til digitalradio. Når det sentrale østlandsområdet og Troms og Finnmark digitaliseres i desember 2017, vil Norge være det første landet i verden som har digitalisert riksradionettet.

Dette gir enorme muligheter for lytterne til å oppleve god radio over hele landet. Vi går fra et FM-nett med fem riksdekkende kanaler til et DAB-nett med plass til opp mot 60 riksdekkende DAB-kanaler. Dette åpner for mer mangfoldig innhold og økt konkurranse om å lage best mulig radio. Radiomediet er i vekst og har svært gode lyttertall. Digitaliseringen gir også langt bedre beredskap og nye muligheter for innovasjon og utvikling.

Samtidig som teknologiskiftet nærmer seg blir anklagene mot DAB-teknologien stadig skarpere. Det blir hevdet at DAB-dekningen er mye dårligere enn FM-dekningen, at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) er kritisk til slukkingen, at Norge blir stående uten et lokalradiotilbud og at Norge er alene om å satse på DAB. Vi opplevde det samme da Norge i 2008 gikk over fra analoge til digitale tv-signaler. Det manglet ikke på advarsler i forkant av slokkingen, men erfaringen viser at overgangen gikk svært smertefri, og at seerne i årene etter har opplevd et mangfold i tv-tilbudet som de ikke hadde tidligere.

Norge er først ute, men vi er ikke alene om å satse på DAB. Bak oss i løypa følger land som Storbritannia, Danmark, Tyskland, Italia, Sveits, Belgia, Nederland, Polen og Irland. En hovedårsak til at vi er først er at norsk natur med dype fjorder, høye fjell og et spredt bosettingsmønster gjør det svært dyrt å drifte FM-nettet. Det er likevel merverdien for lytterne i form av et bredt riksdekkende radiotilbud og støyfritt mottak som er det viktigste argumentet for å digitalisere.

Kritiske røster hevder at DAB-teknologien er avleggs. Jeg registrerer likevel at alle de store aktørene i det norske radiomarkedet mener at det i tillegg til nettbasert radio bør eksistere et digitalt bakkenett hvor lytterne ikke betaler for bruk. Mange av de mest kritiske motstanderne av DAB-teknologien sender på DAB allerede i dag. Og til de av lyttere som er uenig: Ingenting hindrer deg i å strømme radio med mobiltelefonen istedenfor å kjøpe en DAB-radio. Dette er en løsning som vil fungere veldig godt i private hjem. I bil kan det fort bli dyrt, og dekningen vil være dårligere enn i DAB-nettet.

Påstandene om at halve Norge vil bli stående uten et lokalradiotilbud fra 2017 er heller ikke riktig. For det første vil alle lokalradioer utenfor de fire største byene bli tilbudt fem års konsesjonsforlengelse på FM. For det andre har regjeringen lagt frem en omfattende pakke med tiltak for å bidra til at også lokalradioene kan bli med på teknologiskiftet.

Norske myndigheter har mottatt to brev fra ESA om radiodigitaliseringen. Disse brevene har i media blitt tolket som at ESA retter kritikk mot Norge. Det stemmer ikke. Når ESA mottar en klage er det normal fremgangsmåte å be om kommentarer fra norske myndigheter. Klagen fra Norsk Lokalradioforbund bygger på to grunnleggende misforståelser. Den ene er at det foreligger en beslutning om å avvikle FM-sendingene for lokalradio utenfor storbyene. Den andre er at norske myndigheter skal ha nedlagt forbud mot salg av FM-radioer fra 2022. Begge deler er galt. En av hovedanførslene i den andre klagen er at NRK på et tidspunkt da DAB-nettet allerede var bygd ut til 80 og 90 prosents befolkningsdekning, burde vurdert andre digitale radioteknologier. Dette er omtrent like meningsløst som å kreve at man bør åpne for smalspor selv om alle togsett og resten av jernbanenettet er bredsporet. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har konkludert med at befolkningsdekningen i Regionblokka, som fra 2017 vil omfatte alle NRKs 14 DAB-kanaler er bedre enn FM-dekningen til P1. I DAB-nettet vil derfor de som bor i de tynnest befolkede delene av landet som tidligere kun har hatt mottak av NRK P1 ikke lenger bli avspist med en enkelt radiokanal. For de som fortsatt og opplever utfall av mottaket er det satt i verk følgende tiltak:

  • NRK vil i løpet av 2016 fase inn et betydelig antall nye sendere som vil gjøre dekningen bedre. NRK vil dessuten fortløpende vurdere behovet for ytterligere sendere slik at NRKs DAB-nett får best mulig dekning.
  • Statens Vegvesen vil i løpet av 2016 installere DAB-sendere i de viktigste tunellene i riksveinettet. Dette vil redusere utfall på strekninger med mange tuneller.
  • Du vil oppnå bedre mottak dersom du benytter en ekstern antenne. I bilen bør du slå på "service following" slik at bilradioen automatisk følger frekvensen til den kanalen du lytter til. Og husk å ta nytt kanalsøk når du tar med deg reiseradioen på hytta.
  • Alle NRKs digitale radiokanaler er også tilgjengelig via det digitale bakkenettet for TV, mobilt bredbånd, satellitt-TV og kabel-TV. Det betyr at alle steder du kan motta digitale TV-signaler, vil du også kunne motta digitalradio.

Selv om det fortsatt vil kunne være behov for utplassering av flere DAB-sendere, vil tilgangen til digitalradio bli svært god i Norge. Jeg gleder meg derfor til at Norge som første land i verden tar radioen inn i den digitale tidsalderen.