Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsministeren presenterer innretningen på regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

19. oktober vil kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja presentere innretningen på regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet. Statsråden vil også legge frem tiltak knyttet til etablerte tilskuddsordninger, samt kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett.

Nett-tv Regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet

Se sendingen her

Se sendingen her

Hvor:  R5 i regjeringskvartalet, Akersgata 59.
Når: Mandag 19. oktober kl. 12.00. Oppmøte kl. 11.45.
Obligatorisk påmelding: Innen mandag 19. oktober kl. 10.00 til kudinfo@kud.dep.no

Det vil bli anledning til individuelle intervjuer.
Pressekonferansen blir strømmet på regjeringen.no.

Om smittevern:

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset i befolkningen. Departementene har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Dersom oppmøtet er større enn lokalets reduserte kapasitet, kan pressen bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.

Vi ber presse som melder seg på arrangementet om å holde avstand til hverandre og intervjuobjektene.