Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kulturdepartementet legger frem forslag om endringer i kringkastingsloven

Kulturdepartementet legger i dag fram et forslag til endringer i kringkastingslovens regler om Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring av tv-program for personer med nedsatt funksjonsevne, godkjenning av nye NRK-tjenester og produktplassering.

Prop. 58 L (2018-2019) Endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.)

– Nå foreslår vi endringer i kringkastingsloven hvor vi stiller strengere krav om tilgjengeliggjøring av tv-programmer for personer med nedsatt funksjonsevne, sier kulturminister Trine Skei Grande. – Informasjon skal være tilgjengelig for alle, og derfor utvider vi forpliktelsen til kringkastere til også å gjelde krav om synstolking, tegnspråktolking og lydtekst, sier kulturministeren.

– I tillegg foreslår vi at Kringkastingsrådet videreføres. Blant annet vil vi fastslå en regel om at Kringkastingsrådet skal vike i saker som er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg, avslutter kulturminister Trine Skei Grande.

De viktigste forslagene er:

  • Kringkastingsrådet videreføres, men det foreslås endringer som innebærer at Stortinget oppnevner 10 av 14 medlemmer, mot 8 av 14 i dag.
  • Det foreslås mer omfattende krav til kringkastere ved at tilgjengeliggjøring for funksjonshemmede. I tillegg til gjeldende krav om teksting, utvides forpliktelsene til å gjelde krav om synstolking, tegnspråktolking og lydtekst.
  • Vedtakskompetansen for godkjenning av nye NRK-tjenester overføres fra Kongen i statsråd til Medietilsynet.
  • Bestemmelsene om produktplassering utvides til å omfatte radio.

Proposisjonen følger opp en rekke anmodningsvedtak og forutsetninger stortingsflertallet la ved behandlingen av meldingen om allmennkringkasting - Meld. St. 38 (2014-2015) Open og opplyst – Allmennkringkasting og mediemangfald.

Til toppen