Prop. 58 L (2018–2019)

Endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.)

Proposisjonen omfatter forslag til endringer i kringkastingslovens regler om Kringkastingsrådet, tilrettelegging for funksjonshemmede, overføring av vedtakskompetanse for forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester, og produktplassering i radio.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget