Lansering av veileder om møteplasser for dataspill og datakultur

19. august, under Arendalsuka, presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Raja veilederen Møteplasser for dataspill og datakultur. Hvordan skape gode og inkluderende møteplasser for spillinteresserte barn og unge?

Veilederen er et verktøy for kommuner, frivillige organisasjoner og andre som vil tilrettelegge for fysiske møteplasser for datakultur.

Dataspill er et populært og utbredt kulturuttrykk som bidrar til kreativitet, samarbeid, læring og fellesskap. 86 prosent av norske jenter og gutter spiller dataspill. Dette gjør dataspill til den største egenorganiserte fritidsaktiviteten blant barn og unge i Norge.

 - Gjennom de siste 18 månedene tror jeg at vi alle har forstått hvor viktig det er for oss mennesker å møtes. Selv om dataspill utøves digitalt og ofte online, har også spillinteresserte behov for å møtes fysisk og spille sammen. Det kan ikke være slik at det bare er de som har store kjellerstuer med alt det riktige utstyret som kan samle venner til spilling. Venstre er dataspillpartiet, og det er viktig for oss å legge til rette for dette, sier Abid Raja.

I dataspillstrategien Spillerom oppfordret regjeringen kommuner og andre til å tilrettelegge for slike møteplasser, og lovet en veileder for å gjøre det enklere å komme i gang.

 - Kommunene har en nøkkelrolle for å få dette til. Gjennom dialog og samarbeid med det lokale spillmiljøet, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører kan det utvikles mange gode og relevante tilbud og aktiviteter – enten det er på samfunnshus, fritidsklubber, bibliotek eller andre steder, sier Raja.

Veilederen er utarbeidet av samarbeidsnettverket Møteplass Datakultur på oppdrag fra Kulturdepartementet. Nettverket består av organisasjonene UKM, Ungdom og Fritid, Tverga, Hyperion og KANDU Norsk Dataungdom

 

Les veilederen her. 

Gruppebilde fra lanseringen
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja under lanseringen, sammen med representanter for organisasjonene UKM, Ungdom og Fritid, Tverga, Hyperion og KANDU Norsk Dataungdom Foto: Kulturdepartementet