Legger fram melding om regulering av pensjoner i 2016

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag lagt fram den varslede meldingen til Stortinget om reguleringen av pensjoner i 2016.

– Stortinget får med denne meldingen grundig informasjon om årets pensjonsregulering og et helhetlig bilde av den økonomiske situasjonen til pensjonistene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

I meldingen redegjøres det for reguleringen av pensjonene som ble gjennomført med virkning fra 1. mai i år. I tillegg redegjøres det for bakgrunnen for gjeldende regler for regulering av pensjoner, og det gis en omtale av utviklingen i pensjonistenes samlede inntektsforhold de siste årene.

–Av flere grunner har pensjonistene i årene 2004-2014 hatt en klart høyere inntektsvekst, både før og etter skatt, enn den yngre befolkningen. Personer over 62 år hadde i denne perioden en realvekst i inntekt etter skatt på ca. 45 prosent. Den sterke veksten skyldes både økt yrkesaktivitet, økt pensjonsopptjening og at pensjonene i perioden har økt mer enn prisveksten. Aldersgruppen 40-61 år hadde til sammenligning en inntektsvekst på rundt 30 prosent, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Tidligere ble det hver vår lagt fram en proposisjon for Stortinget i forbindelse med reguleringen av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner, men etter at Stortinget la om budsjetteringspraksisen var det i år ikke nødvendig å gjøre et eget budsjettvedtak i forbindelse med reguleringen. Statsråden varslet derfor tidligere i år at det i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet ville bli lagt fram en melding om reguleringen av pensjonene.

Les melding til Stortinget "Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold"