Lyser ut avtale for kommersiell allmennkringkasting

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet kunngjør i dag muligheten til å søke om å inngå en avtale med staten om å tilby kommersiell allmennkringkasting. Staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget. Statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.

Kunngjøringen m/vedlegg 

- Dette er en milepæl for mediepolitikken. Myndighetene har i en årrekke lagt til rette for kommersiell allmennkringkasting, men virkemidlene vi har brukt er nå utdaterte og har ikke lenger like stor verdi. Behovet er ikke noe mindre av den grunn. Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger fortsatt et reelt alternativ til NRK, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Dette tiltaket føyer seg inn i rekken av viktige mediepolitiske tiltak som denne regjeringen har gjennomført. Pressestøtten har blitt plattformnøytral og vi har sørget for momsfritak for digitale medier. Som første land i Europa er Norge i ferd med å få et heldigitalt radiomedium. Og et bredt flertall på Stortinget har nettopp sluttet seg til hovedprinsippene for den fremtidige finansieringen av NRK. Disse tiltakene viser at regjeringen tar grep om mediefeltet, fortsetter statsråden.

Aktuelle søkere må i utgangspunktet ha en bred programprofil for å komme i betraktning. Allmennkringkastingsoppdraget vil primært omfatte krav om å levere riksdekkende nyhetssendinger, tilbud til barn og unge, samt norsk film- og tv-drama. Den søkeren som har de beste planene for disse kravene vil få tilbud om å inngå avtale med staten i fem år. Søkers planer vil være forpliktende i hele avtaleperioden og inngå i allmennkringkastingsoppdraget.

I kunngjøringen er det i tillegg stilt krav om at avtaleparten må ha sin hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon i Norge, og minst 100 km utenfor Oslo. Det er videre en forutsetning at innholdet tilbys på én lineær tv-kanal. I tillegg må allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på Internett.

Søknadsfristen er 23. september. Kulturdepartementet tar sikte på å ha inngått en avtale med en kommersiell allmennkringkaster i løpet av desember. Selve avtalen skal begynne å løpe senest 8 måneder etter at den er inngått.