Presseinvitasjon:

Mæland møter styreledere

Næringsminister Monica Mæland møter mandag styreledere i selskaper med statlig eierandel for å diskutere selskapenes arbeid med mål og strategier, blant annet innenfor mangfold og likestilling.

Invitasjonen har gått til alle styrelederne i selskaper hvor statens eierskap forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunalbanken, til sammen 30 selskaper.

Les invitasjonen her

Hva: Næringsministeren møter styreledere 
Når: Mandag 28. august klokken 13:00-14:30 (presse kan møte 14:15)
Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8
Huske på: Pressekort og godkjent legitimasjon
Forhåndsregistrering (kun presse):
 media@nfd.dep.no

En god forståelse av selskapenes mål og retning er viktig for å ivareta statens aksjonærverdier.

- Jeg møter styrelederne jevnlig for å formidle forhold staten som eier er opptatt av og for å legge til rette for å utveksle erfaringer mellom selskapene. Vi lever i en tid med store og til dels uforutsigbare forandringer. Det er enda mer krevende enn før å stake ut rett kurs. Jeg er opptatt av hvordan styrene arbeider for å fastsette mål for selskapene som de vil styre etter og strategier for å nå de etablerte målene, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsministeren holdt et tilsvarende møte med styrelederne om arbeidet med likestilling og mangfold i 2015, hvor det kom frem flere gode innspill. Et av innspillene var at styrene også på dette området bør sette klare og tydelige mål for arbeidet.

- Jeg er interessert i å høre om det har vært en utvikling i måten selskapene arbeider med dette siden møtet i 2015, og i hvilken grad det på dette området også settes konkrete mål. Staten som eier har som kjent tydelige forventninger til styrenes arbeid med lederutvikling, herunder mangfold og likestilling, sier  Mæland. 

Pressen er velkommen til å ta bilder i etterkant av møtet. Næringsministeren er da tilgjengelig for kommentarer.

Les mer om statens eierskapsutøvelse i Eierskapsmeldingen og Statens eierberetning 2016.

Til toppen