Historisk arkiv

Vil legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen ber om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper i stortingsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap».

Regjeringen ber om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper i stortingsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap».

- Regjeringen vil legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap. Statlig eierskap skal begrunnes særskilt, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Klikk på bildet for å lese eierskapsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap» (NFD).

Regjeringen har i dag lagt frem eierskapsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap» for Stortinget.

Staten har et omfattende eierskap og eier blant annet en tredjedel av verdien på Oslo Børs. I tillegg er staten eier i en rekke hel- og deleide selskaper. I eierskapsmeldingen ber regjeringen om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper.

- Dette vil øke statens fleksibilitet til å kunne redusere statens eierandel eller støtte eventuelle oppkjøp, fusjoner eller andre strategiske tiltak som kan bidra positivt til utviklingen i selskapene, sier Mæland.

Regjeringen vil i forslaget til statsbudsjett for 2015 be Stortinget om fullmakt til helt eller delvis å kunne selge statens aksjer i selskaper hvor staten ikke har en særskilt begrunnelse for sitt eierskap. Cermaq og Flytoget er blant disse selskapene (se fullstendig liste under).

Regjeringen vil også fremme forslag om fullmakter til å kunne redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i Kongsberg Gruppen ASA og Telenor ASA.

- Staten har mange roller og er en stor maktfaktor. Vi vil over tid redusere statens direkte eierskap. Jeg understreker at vi ikke har hastverk med endringer, og fullmakter innebærer ingen forpliktelse til å selge. Det gode grunner for at staten skal eie i enkelte selskaper. Det kan være for å sikre at hovedkontoret forblir i Norge, forvaltning av felles naturressurser eller sektorpolitiske hensyn. Norge vil derfor i overskuelig fremtid ha et betydelig statlig eierskap, sier næringsministeren.

Eierskapsmeldingen går igjennom regjeringens eierpolitikk og hvordan det statlige eierskapet skal utøves.

Det statlige eierskapet skal utøves på en profesjonell og ansvarlig måte. Hovedhensynet i de forretningsmessige selskapene er avkastning på investert kapital. Det er ulike forhold som bidrar til dette, blant annet gode styrer, klare forventninger om avkastning og utbytte og selskapenes ivaretakelse av sitt samfunnsansvar. Eierskapsmeldingen omhandler statens direkte eierskap forvaltet av departementene og omfatter 55 selskaper der staten eier aksjer.

Et annet tema i meldingen er lederlønn. Regjeringen varsler at den vil gjennomgå og komme med nye retningslinjer for lederlønn til høsten.

- Dette er et komplisert felt, og vi trenger tid til utredning. Derfor er vi nødt til å gjøre mer arbeid her, sier Mæland.

Regjeringen vil i forslaget til statsbudsjett for 2015 be om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap helt eller delvis i følgende selskaper:

  • Ambita AS (tidligere Norsk Eiendomsinformasjon AS)
  • Baneservice AS
  • Cermaq ASA
  • Entra Holding AS
  • Flytoget AS
  • Mesta AS
  • SAS AB
  • Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS

Regjeringen vil i forslaget til statsbudsjett for 2015 be om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i følgende selskaper:

  • Kongsberg Gruppen ASA
  • Telenor ASA

Les også: Regjeringen ber om økt handlefrihet for statens eierskap i Telenor og Kongsberg Gruppen

Se framleggelsen på nett-tv.

Pressekontakt:

Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no.