Historisk arkiv

Rapport om antikorrupsjonsarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en rapport fra PwC om antikorrupsjon. Rapporten gir blant annet en oversikt over hva som er beste praksis for selskapers antikorrupsjonsarbeid.

PwC gir blant annet råd om hvordan staten som eier kan bidra i arbeidet med å forebygge korrupsjon i selskapene.

- De legger blant annet vekt på at staten skal være en krevende eier. Det er jeg helt enig i, sier næringsminister Monica Mæland (H). 

Som eier har staten vært tydelig på at styrene har ansvar for at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak på plass i sitt antikorrupsjonsarbeid.

 - Arbeidet mot korrupsjon har vært i endring de siste årene. Både vi som eiere og styrene har i større grad enn tidligere sett at de har et stort ansvar for å ha systemer for - og en høy bevissthet rundt - anti-korrupsjonsarbeidet, sier Mæland.

PwC fikk våren 2016 i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å skrive rapporten. Den er delt inn i tre hoveddeler:

  • Regelverket på korrupsjonsfeltet i Norge, Storbritannia og USA.
  • Hva som er beste praksis når det kommer til selskapers antikorrupsjonsarbeid.
  • Råd om hvordan departementet på en systematisk måte kan følge opp selskaper med statlig eierandel når det gjelder arbeidet med antikorrupsjon.

Rapport om antikorrupsjonsarbeid