Gjennomgang av korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring

Rapport om antikorrupsjon (pdf-format)